24
+ aa -

Chính trị - Xã hội

Cập nhật lúc : 22/04/2024 09:46
“Cánh tay” đắc lực bảo vệ quyền Trẻ em thành phố Huế
Vừa qua, Hội Bảo vệ quyền Trẻ em (BVQTE) thành phố Huế tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Đình Hạnh đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Theo Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội BVQTE thành phố Huế được thành lập nhằm góp phần cùng các tổ chức, gia đình và cộng đồng tham gia thực hiện các hoạt động để tạo điều kiện cho trẻ em được sống an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện. Đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em thành phố Huế là một tổ chức xã hội hoạt động trên địa bàn Thành phố, tập hợp đoàn kết những tổ chức cá nhân có tâm huyết, tự nguyện làm việc cùng nhau và hợp tác, liên kết với các ban ngành liên quan nhằm góp phần tạo điều kiện cho trẻ em được bảo vệ, chăm sóc, phát triển; được tham gia bày tỏ ý kiến, nguyện vọng; được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Hội BVQTE thành phố Huế phấn đấu thành lập 3 chi Hội cơ sở, phát triển thêm từ 15 – 20 hội viên/ năm; tuyên truyền đa dạng các hình thức phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục, bạo lực học đường đối với trẻ em. Cùng với đó, Hội sẽ tăng cường vận động kinh phí từ các cơ quan, tổ chức, mạnh thường quân để hỗ trợ học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Đình Hạnh nhấn mạnh: “Đề nghị Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2024-2029 tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội trong giai đoạn mới. Quan tâm phát triển hội viên, xây dựng nhiều chi hội cơ sở, tạo được mối liên kết với các phường, xã, cơ quan đơn vị để tập hợp nhiều hội viên tâm huyết tham gia vào công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, tổ chức xã hội, thiện nguyện.

Hoạt động của Hội phải gắn với công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được triển khai hàng năm trên địa bàn Thành phố; xây dựng các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu... Hội cần làm tốt chức năng, tôn chỉ mục đích và nhiệm của mình, trong đó quan tâm trong công tác xã hội, tiếp cận hỗ trợ tư pháp và bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành, lạm dụng và bóc lột (lao động sớm, bạo hành gia đình, tảo hôn...). Thường xuyên phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để rà soát, nắm chắc tình hình, thực trạng về số lượng, điều kiện của các nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tình hình thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố để xây dựng kế hoạch trợ giúp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng đối tượng và tình hình thực tế của từng địa phương. Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố ủng hộ quỹ, hiện vật và tổ chức trợ giúp kịp thời trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, ban ngành, UBND các phường, xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện và tăng cường sự phối hợp để Hội BVQTE thành phố Huế hoạt động có hiệu quả...”.

Tại Đại hội, Hội BVQTE thành phố Huế đã phối hợp với mạnh thường quân trao tặng 25 suất học bổng đến học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên.

Thái Hùng