Sự kiện nổi bật:

Chính trị - Xã hội

Khối thi đua các huyện, thị xã và thành phố Huế tổng kết công tác thi đua năm 2022

Ngày 02/12, tại trụ sở UBND huyện Phú Lộc, khối thi đua các huyện, thị xã và thành phố Huế tiến hành hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022 nhằm đánh giá những kết quả đã được, những hạn chế và nguyên nhân; đồng thời rút ra những bài ...