Sự kiện nổi bật: 25/11: - Thường vụ Tỉnh ủy dự Đại hội Thi đua yêu nước        - Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị, tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh        26/11: Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, tại UBND thị xã Hương Trà        27/11: Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại, tại phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy