Sự kiện nổi bật: 01/03: Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra tình hình cơ sở.        02/03: Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.        03/03: Làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy.        04/03: Làm việc với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.        05/03: Họp Thường vụ Tỉnh ủy.