22
+ aa -

Kinh tế

Cập nhật lúc : 24/06/2024 09:45
Thúc đẩy hợp tác phát triển vùng Tây Nguyên
Để việc quy hoạch cho sự phát triển của Tây Nguyên với tầm nhìn dài hạn, bền vững, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý các địa phương trong vùng nên học hỏi theo tinh thần “Hợp tác trong phát triển, phát triển trong hợp tác”. Cụ thể như kết nối giao thông giữa các tỉnh, phát triển du lịch theo chuỗi và chia sẻ thu hút đầu tư dự án quy mô lớn giữa các địa phương để thúc đẩy phát triển cả khu vực.

Chiều 23/6, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), đã diễn ra hội nghị Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên lần thứ ba với hơn 200 đại biểu là lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và 5 tỉnh Tây Nguyên tham dự. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đến nay Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên đã hoàn thành được 16/25 nhiệm vụ, chiếm 64% số nhiệm vụ được giao. Đối với 9 nhiệm vụ còn lại, các bộ, địa phương đang khẩn trương triển khai do đây là các nhiệm vụ cần sự nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan, có thời gian triển khai trong năm tiếp theo.

Năm 2023, quy mô kinh tế (GRDP theo giá hiện hành) của toàn vùng đạt 416,5 nghìn tỷ đồng, bằng 4,01% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 67,58 triệu đồng/người, tăng 15,7% so với năm 2022. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 3,5% dự toán thu ngân sách nhà nước do Trung ương giao. Tổng vốn FDI đăng ký đạt 1,912 tỷ USD, tăng 11,9% so cùng kỳ 2022. Trong quý I/2024, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 977 doanh nghiệp, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, toàn vùng vẫn còn những mặt hạn chế như GRDP bình quân đầu người của vùng còn thấp; phát triển kinh tế chưa có tính đột phá, các ngành kinh tế trọng điểm đóng góp chưa rõ nét; tăng trưởng về nông nghiệp, lâm nghiệp chưa thật sự bền vững là trọng tâm, trụ đỡ; phát triển công nghiệp - xây dựng còn thấp, hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có nhiều chuyển biến… Đặc biệt giai đoạn hiện nay, vùng Tây Nguyên có sự chồng lấn trong quy hoạch quy hoạch thăm dò bô-xít, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khoáng sản, dẫn đến nhiều địa phương gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời việc xây dựng, phát triển các tuyến cao tốc, hạ tầng giao thông của khu vực còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là về nguồn kinh phí.

 Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 05/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN).

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá, thời gian qua vùng Tây Nguyên đã đạt được một số kết quả tích cực, đáng khích lệ về mặt kinh tế - xã hội. Thông qua Hội nghị lần này, Hội đồng sẽ nắm bắt những vấn đề vướng mắc mà các địa phương đang gặp phải, từ đó báo cáo Chính phủ, đề xuất hướng xử lý cho vùng Tây Nguyên. Phó Thủ tướng cũng lưu ý thêm, để việc quy hoạch cho sự phát triển của Tây Nguyên với tầm nhìn dài hạn, bền vững, các địa phương trong vùng nên học hỏi theo tinh thần “Hợp tác trong phát triển, phát triển trong hợp tác”. Cụ thể như kết nối giao thông giữa các tỉnh, phát triển du lịch theo chuỗi và chia sẻ thu hút đầu tư dự án quy mô lớn giữa các địa phương để thúc đẩy phát triển cả khu vực.

Cũng tại Hội nghị, Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên cũng thông qua các nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2024 gồm: các bộ, ngành, địa phương phối hợp rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành và đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù vùng của vùng Tây Nguyên để kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội; tập trung tổ chức thực hiện quy hoạch vùng Tây Nguyên và các quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ…

Dịp này, Ban Tổ chức cũng công bố Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 05/05/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch nhằm mục tiêu xây dựng Tây Nguyên có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng; phát triển kinh tế nhanh, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ tài nguyên môi trường, gắn với an ninh quốc phòng; tăng cường liên kết vùng với Đông Nam Bộ, các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và các khu vực quốc tế./.

https://dangcongsan.vn/