23
+ aa -

Kinh tế

Cập nhật lúc : 18/03/2024 08:40
Sẽ lấy ý kiến góp ý về dự án Luật Điện lực (sửa đổi) trước tháng 4/2024
Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị Luật Điện lực (sửa đổi) được xây dựng phải đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết 55 và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, phù hợp các cam kết quốc tế.

Chiều 15/3, tại trụ sở Bộ Công thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo dự án Luật Điện lực (sửa đổi).

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 55), qua quá trình tổng kết gần 20 năm thi hành Luật Điện lực cho thấy còn tồn tại một số vấn đề mà các quy định tại luật chưa đáp ứng được, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng mục tiêu triển khai các chính sách của Đảng đối với lĩnh vực năng lượng nói chung và điện lực nói riêng, đặc biệt là mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tăng cường phân công, phân cấp, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về điện lực; đồng thời giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Điện lực hiện đang thiếu cơ sở pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, triển khai Nghị quyết số 55, Chính phủ đã ký ban hành Quy hoạch điện VIII, trong đó mục tiêu đặt ra đến năm 2030, tổng công suất đặt hệ thống điện gấp 2 lần hiện nay (hiện nay khoảng 80.000 MW), đến năm 2050, tổng công suất đặt gấp khoảng 4 lần hiện nay.

Từ nay đến năm 2030 chỉ còn chưa đầy 7 năm là một thách thức lớn, một mặt vừa phát triển nguồn điện nhằm đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, một mặt vừa thực hiện chuyển đổi năng lượng mạnh mẽ để thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, như vậy ngành năng lượng Việt Nam cần nỗ lực cao nhất mới đạt được mục tiêu này.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, việc xây dựng ban hành Luật Điện lực có ý nghĩa hết sức quan trọng. Dự án Luật phải kế thừa, phát huy  thành tựu đã đạt được; hiện thực hoá các quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 55, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; phù hợp với các cam kết quốc tế; ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, các nguồn năng lượng mới, sạch; phát triển lưu trữ điện và lưới điện thông minh…

Theo đó, Bộ Công thương được giao nhiệm vụ nghiên cứu, tổng kết thi hành và đề xuất xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi) để thể chế hóa đầy đủ các nội dung của Nghị quyết số 55, tổ chức triển khai và thực hiện các nhiệm vụ của Quốc hội và Chính phủ về rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Tại Nghị quyết số 203/NQ-CP, Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Công thương trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng dự án Luật Điện lực (sửa đổi), tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương tổ chức soạn thảo dự án Luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, trình Chính phủ trước ngày 1/7/2024.

Để đảm bảo tiến độ Chính phủ giao, Bộ Công thương đã chủ động thành lập tổ nghiên cứu xây dựng Luật và đã có Công văn số 616/BCT-PC ngày 26/1/2024 trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban soạn thảo dự án Luật Điện lực (sửa đổi).

Báo cáo với Ban soạn thảo, ông Trần Việt Hòa –Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương), Thành viên Ban soạn thảo, Tổ trưởng Tổ biên tập xây dựng Dự án Luật Điện lực sửa đổi cho biết: Trước đó, Bộ Công thương đã tổ chức cuộc họp với các thành viên Tổ biên tập bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Cuộc họp có sự tham gia của các thành viên Tổ biên tập, đại diện một số cơ quan đảng, các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các chuyên gia, các nhà khoa học và các đơn vị thuộc Bộ. Các thành viên Tổ biên tập đã thống nhất chia thành viên Tổ biên tập thành 3 nhóm để tập trung vào công tác soạn thảo, chỉnh lý Dự án Luật trong quá trình tham mưu, giúp việc cho Ban soạn thảo:

Nhóm 1: Điều tiết điện lực và tiết kiệm điện do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực - Tổ trưởng Tổ biên tập là nhóm trưởng.

Nhóm 2: Quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực và năng lượng tái tạo do Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo - Tổ phó Tổ biên tập là nhóm trưởng.

Nhóm 3: An toàn điện và an toàn đập, hồ chứa thủy điện do Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Tổ phó Tổ biên tập là nhóm trưởng

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị thành viên Ban soạn thảo góp ý vào dự thảo Luật, đảm bảo đáp ứng 6 chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi) gồm: Chính sách quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực nhằm bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước; Chính sách phát triển điện năng lượng tái tạo và năng lượng mới; Chính sách hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động điện lực và việc cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực; Chính sách quản lý hoạt động mua bán điện theo hướng thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh minh bạch, công bằng, hiệu quả và giá điện theo cơ chế thị trường; Chính sách quản lý, vận hành hệ thống điện, chú trọng khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, tăng cường thực hiện giải pháp quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải điện; Chính sách an toàn sử dụng điện sau công tơ và bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong giai đoạn xây dựng và vận hành công trình thủy điện.

Trên cơ sở những chính sách chính nêu trên, theo quan điểm kế thừa những nội dung còn phù hợp của Luật Điện lực, sửa đổi, bổ sung các nội dung không còn phù hợp, tại Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, Bộ Công thương đã đề xuất Đề cương chi tiết luật bao gồm 9 Chương và 82 điều, đã được Chính phủ thông qua và đang trình Quốc hội.

Tại cuộc họp, thành viên Ban soạn thảo, đại diện Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Hội Điện lực Việt Nam... đã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Bộ Công thương trong việc gấp rút triển khai dự án Luật Điện lực (sửa đổi). Đồng thời, thống nhất kết cấu đề cương; thống nhất số lượng và tên các chương của Dự thảo Luật và bảo đảm nằm trong 6 chính sách đã được Chính phủ thông qua.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã giao Tổ biên tập tiếp nhận, tổng hợp ý kiến thành viên Ban soạn thảo và giao Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phối hợp với các đơn vị, các chuyên gia thực hiện tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Ban soạn thảo để hoàn thiện Dự thảo 1. Đồng thời, xây dựng Dự thảo Tờ trình trên cơ sở nội dung Dự thảo 1 đã được hoàn thiện.

Sau khi hoàn thiện Dự thảo 1 theo ý kiến của thành viên Ban soạn thảo, giao đầu mối Tổ biên tập gửi lại Ban soạn thảo Dự thảo 1, Dự thảo Tờ trình và Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Ban soạn thảo trong tuần từ 25 - 29/3/2024.

https://dangcongsan.vn/