Kinh tế

Ngân hàng hoàn thành mục tiêu kép trong năm 2022

6 tuần trước

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định, ngành ngân hàng đã thực hiện được nhiều mục tiêu trong điều hành như: Hoạt động trên thị trường ngoại tệ về cơ bản diễn ra thông suốt, lãi suất, tăng trưởng tín dụng hợp lý góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, an toàn hệ thống được duy trì...

Bộ Công Thương: Đặt nhiều mục tiêu lớn cho năm 2023

Năm 2023, ngành công thương phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 8-9%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 6%; cán cân thương mại duy trì trạng thái thặng dư.

10 sự kiện nổi bật ngành hải quan năm 2022

Năm 2022, ngành hải quan có nhiều sự kiện nổi bật, trong đó, Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 được phê duyệt làm cơ sở cho việc hướng tới xây dựng Hải quan Việt Nam thông minh, chính quy, hiện đại. Ngành hải quan cũng tăng cường cải cách ...

Công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực hoạt động tiền tệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 2130/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của NHNN.

Cần cách nghĩ, cách làm mới để khơi thông các nguồn lực phát triển

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều này khi dự Hội nghị "Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023" của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sáng 23/12.

Thủ tướng đề nghị Samsung coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng nhất, chiến lược toàn cầu

Sáng 23/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D) của Samsung tại Việt Nam (khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội).