Sự kiện nổi bật:
/ Trong nước và Quốc tế /Kinh tế
Thứ bảy, 03/12/2022

Kinh tế

Bảo vệ quyền lợi hợp pháp nhà đầu tư trái phiếu trong mọi hoàn cảnh

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định, để đảm bảo quyền lợi tốt nhất của các nhà đầu tư thì các doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết và để thực hiện điều đó thì phải thực ...
  • 11 tháng, cả nước xuất siêu 10,6 tỷ USD

    Theo Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa tháng 11 ước tính xuất siêu 0,78 tỷ USD. Tính chung 11 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 10,6 tỷ USD.