151
+ aa -

Khoa học - Công nghệ

Cập nhật lúc : 06/08/2021 09:50
Tiêu chí công nhận tư vấn viên về công nghệ và đổi mới sáng tạo
Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo quy định tiêu chí, công nhận cá nhân, tổ chức thuộc Mạng lưới tư vấn viên về công nghệ và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ảnh minh họa

Dự thảo quy định rõ lĩnh vực tư vấn về công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cụ thể, tư vấn về công nghệ và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm dịch vụ, tư vấn về nghiên cứu, đổi mới công nghệ, tiếp nhận, cải tiến, hoàn thiện, làm chủ công nghệ thông qua hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ; xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp. 

Tư vấn về công nghệ và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bao gồm dịch vụ, tư vấn về ứng dụng, chuyển giao công nghệ; sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật; tham gia cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới; đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về xây dựng, phát triển sản phẩm; thu hút đầu tư; tư vấn về sở hữu trí tuệ. 

Đồng thời, tư vấn về công nghệ và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; dịch vụ chuyển giao công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ đánh giá sự phù hợp bao gồm thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa. 

Cùng với lĩnh vực tư vấn, dự thảo cũng nêu rõ quy định đối với tư vấn viên về công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Đối với cá nhân: Là người Việt Nam, hoặc người nước ngoài có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; có thư giới thiệu của ít nhất một trong các đối tượng: Người quản lý, người đại diện cho tổ chức nơi cá nhân đang hoặc đã làm việc hoặc là thành viên, đối tác, đồng nghiệp của cá nhân đăng ký làm tư vấn viên; có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến ít nhất một trong các hoạt động quy định nêu trên; có chứng chỉ hành nghề trong trường hợp cá nhân đăng ký cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, đánh giá công nghệ, thẩm định giá công nghệ, giám định công nghệ. 

Đối với tổ chức: Tổ chức đang hoạt động hợp pháp ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài; có quyết định thành lập hoặc chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật; có chức năng liên quan đến ít nhất một trong các hoạt động quy định nêu trên; 

Có ít nhất 1 cá nhân đáp ứng điều kiện quy định đối với cá nhân nêu trên, đang làm việc cho tổ chức theo quyết định tuyển dụng, quy chế, điều lệ hoặc hợp đồng lao động; 

Có tài liệu chứng minh đủ điều kiện trong trường hợp tổ chức đăng ký tư vấn, cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, đánh giá công nghệ, thẩm định giá công nghệ, giám định công nghệ. 

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

 

Chinhphu.vn