375
+ aa -

Khoa học - Công nghệ

Cập nhật lúc : 22/07/2021 15:49
Đề xuất danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, hoạt động nghiên cứu - phát triển, sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm được áp dụng chính sách ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật về thuế. 

Bên cạnh đó, được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật đầu tư công và các cơ chế, chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. 

Dự thảo nêu rõ, Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm gồm: 

TT

Sản phẩm/dòng sản phẩm

1

Thiết bị, phần mềm mạng viễn thông 5G và thế hệ sau

2

Thiết bị IoT và phần mềm nền tảng IoT

3

Điện thoại di động thông minh 4G và các thế hệ mạng sau

4

Camera thông minh, Camera AI

5

Phần mềm nền tảng số

6

Sản phẩm an toàn thông tin

 

Theo quy định tại Luật Công nghệ thông tin, sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm là sản phẩm công nghệ thông tin bảo đảm được một trong những yêu cầu: Thị trường trong nước có nhu cầu lớn và tạo giá trị gia tăng cao; có tiềm năng xuất khẩu; có tác động tích cực về đổi mới công nghệ và hiệu quả kinh tế đối với các ngành kinh tế khác; đáp ứng được yêu cầu về quốc phòng, an ninh. 

Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm được xây dựng nhằm hình thành hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm, làm sở cứ phục vụ cho các hoạt động đầu tư, áp dụng các chính sách thuế và chính sách ưu đãi, quản lý xuất nhập khẩu, đồng thời cũng để quản lý chất lượng và các hoạt động khác liên quan tới sản phẩm công nghệ thông tin.

 

Chinhphu.vn