Khoa học - Công nghệ

Tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

15 tuần trước

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai, nâng cao hiệu quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

240 triệu chiếc máy tính sắp bị bỏ rơi

Việc Microsoft ngừng hỗ trợ hệ điều hành Windows 10 có thể khiến cho khoảng 240 triệu chiếc máy tính bị bỏ rơi.

Sạc pin qua đêm có khiến điện thoại phát nổ?

Sạc điện thoại qua đêm có nổ không là câu hỏi được phần lớn người dùng quan tâm, nhưng không phải ai cũng biết câu trả lời, hãy cùng đi tìm hiểu ở bài việc dưới đây.

Bộ KH&CN phải mạnh mẽ hơn trong xây dựng thể chế phát triển KHCN

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phải chủ động hơn, mạnh mẽ hơn trong xây dựng thể chế với cách tiếp cận mới, tư duy mới, cách làm mới, để vừa thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, vừa thúc đẩy lĩnh ...

Phổ cập hạ tầng số, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Năm 2024 là năm phổ cập hạ tầng số, phổ cập các thành tố nền tảng của chuyển đổi số, phát triển các ứng dụng số để phát triển kinh tế số, tạo ra động lực mới để tăng trưởng kinh tế và tăng năng suất lao động.

Điều chỉnh kịp thời chính sách quản lý khoa học công nghệ để thích ứng bối cảnh mới

Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) sẽ nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong quản lý KHCN, tham mưu với Chính phủ tạo môi trường và điều kiện tốt hơn nữa cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo (ĐMST).