Khoa học - Công nghệ

Giải thưởng Sao Khuê 2021 lập “kỷ lục” với gần 300 đề cử

Ngày 24/4, Lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2021 do Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT (Vinasa) đã được tổ chức tại Hà Nội.

Phải có đột phá mới để KHCN là sức mạnh, động lực thực sự

Bộ Khoa học và Công nghệ phải chủ động, trực tiếp tham gia tư vấn, xây dựng chính sách cụ thể để tháo gỡ những vướng mắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Tư duy, cách tiếp cận mới phát triển nhân lực công nghiệp vật liệu

Thiếu và yếu về nguồn nhân lực là một trong những nguyên nhân khiến cho ngành công nghiệp vật liệu nước ta chưa thể đáp ứng được nhu cầu của cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Xây dựng cơ chế vượt trội, đột phá cho KHCN và đổi mới sáng tạo

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng cơ chế vượt trội, đột phá để KHCN và đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào kinh tế-xã hội trong thời gian tới. Nếu ...

Áp dụng ISO để chuẩn hóa phương thức thực thi công vụ

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước là một trong những nhiệm ...

Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ để đưa đất nước “bứt phá”

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: Muốn đất nước "bứt phá" lên được phải có nguồn nhân lực khoa học công nghệ, nhưng khoa học và công nghệ cần phải cụ thể hoá, chi tiết hoá và phải có đột phá mới.