Sự kiện nổi bật:

Khoa học - Công nghệ

Đề xuất cơ chế thí điểm phát triển mô hình doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ KH&CN trong năm 2022 là nghiên cứu, đề xuất cơ chế thí điểm phát triển loại hình doanh nghiệp KH&CN tại các viện nghiên cứu, trường đại học theo mô hình doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off).