20
+ aa -

Chính trị - Xã hội

Cập nhật lúc : 18/03/2024 08:28
Tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức
(ĐCSVN) - Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Tây Ninh tiếp tục tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; quan tâm phát triển tổ chức cơ sở Đảng ở những nơi còn yếu và những khu vực còn nhiều dư địa phát triển.
Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

 

Ngày 16/3, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương  dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh chủ trì hội nghị.

 

 Các đồng chí chủ trì hội nghị.

 

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tây Ninh cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luôn giữ vững đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, định hướng, đường lối của Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, văn bản của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết công việc của Đảng bộ tỉnh bảo đảm đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; không ngừng đổi mới tư duy, nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đề ra trong nghị quyết và chương trình, kế hoạch công tác. không ngừng đổi mới tư duy, nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đề ra trong nghị quyết và chương trình, kế hoạch công tác.

 Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Tỉnh uỷ ban hành Chương trình hành động số 68-Ctr/TU về thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh với 11 nhóm nhiệm vụ, 97 nội dung chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhóm nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, cấp uỷ các cấp tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng. Qua đó, góp phần ổn định an ninh chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cho biết, nổi bật, trong giai đoạn 2020-2025, bình quân mỗi năm toàn tỉnh kết nạp 1.062 đảng viên (đạt 110,6% kế hoạch), 20 xã biên giới kết nạp 110 đảng viên (đạt 112,2% kế hoạch); trong đó năm 2023, kết nạp đạt 3% tổng số đảng viên của đảng bộ, 20 xã biên giới kết nạp đạt 3,33% tổng số đảng viên của các xã biên giới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” được thực hiện có trọng tâm, quyết liệt, có nhiều đổi mới, kết quả thiết thực, cụ thể, góp phần xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị từng bước được kiện toàn, sắp xếp theo chỉ đạo của Trung ương; thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các mặt công tác về kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời và đạt những kết quả quan trọng.

 Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã đạt được trong 5 năm (giai đoạn 2020-2025). Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh và biểu dương 4 kết quả nổi bật mà Tây Ninh đã đạt được trong 5 năm qua. Trong đó, đáng chú ý, Tây Ninh đã nghiêm túc quán triệt cụ thể hoá nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chủ trương của Đảng ban hành, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII để cụ thể hoá, nghiêm túc tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ tất cả các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng từ tỉnh đến cơ sở; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó quan tâm tạo điều kiện về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và Tây Ninh đã hoàn thành bố trí 100% Bí thư cấp uỷ trực thuộc không phải là người địa phương; Tây Ninh cũng là địa phương có nhiều nỗ lực và kết quả tích cực trong công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo chủ trương của Trung ương; công tác phát triển đảng viên đạt kết quả tương đối tốt, bám sát tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; đặc biệt tỉnh chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên và doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 2 nội dung lớn về công tác xây dựng Đảng. Trong đó, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong bối cảnh mới nhiều khó khăn, phức tạp và có nhiều yếu tố tác động như hiện nay; tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm nhiệm vụ, có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị hai nội dung cốt lõi trên phải được thực hiện đồng bộ cùng với nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các mặt công tác xây dựng Đảng./.

 

ĐCSVN