Chính trị - Xã hội

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 15 (khóa VII)

Ngày 22/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 15 (khóa VII) nhằm cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đảng phải vừa có đức, vừa có tài, vừa “hiền”, vừa “minh”

Đã tròn 45 năm Bác Hồ kính yêu về cõi vĩnh hằng, nhưng tư tưởng của Người về vai trò Đảng vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa thời sự sâu sắc. Luận điểm “Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, ...

Khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 2016-2020

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương phấn đấu hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 và 5 năm 2011-2015 ở mức cao nhất. Đồng thời, khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 nhằm phục ...

Tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2014

Để đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khoẻ người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu 2014, Thanh tra Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ...

Muốn người ta theo mình phải làm gương trước

Bác Hồ đã dạy “Muốn người ta theo mình phải làm gương trước”. Trong điều kiện một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và xã hội hiện nay, vai trò nêu gương của người đứng đầu càng ...

Xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp về dân số

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp về dân số.