In trang

Quan tâm giáo dục ý thức, bồi dưỡng và phát huy năng lực thanh niên
Cập nhật lúc : 21:27 03/07/2023

Ngày 17/3, Đoàn giám sát 87 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa do đồng chí Nguyễn Duy Cường - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn tiến hành làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hương Chữ và Thị Đoàn Hương Trà.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe các đơn vị báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền luôn quan tâm trong công tác lãnh, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi nhằm xây dựng thế hệ thanh niên phường Hương Chữ phát triển toàn diện. Trong đó, nổi bật với việc kết nối các chương trình tư vấn, hướng nghiệp, giải quyết việc làm, tăng tỷ lệ thanh niên tại phường Hương Chữ tham gia xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật và Hàn Quốc.

Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Hương Trà, bên cạnh việc quán triệt, triển khai Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác thanh niên được thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa và lồng ghép có hiệu quả với Luật Thanh niên và Chiến lược quốc gia về phát triển thanh niên phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, Thị Đoàn Hương Trà đã phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho đoàn viên, thanh niên với các hình thức đa dạng, phong phú; triển khai các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên sôi nổi, thiết thực; nhiều mô hình thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương như: Mô hình VietGAP tại Hương Xuân; mô hình trồng sen tại Hương Chữ… Qua đó, đã khẳng định vị thế, nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn tại địa phương.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát đã trao đổi, thảo luận với các đơn vị về các nội dung liên quan về Nghị quyết 25-NQ/TW.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Duy Cường - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của các đơn vị trong thời gian qua, khách quan trong việc chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế.

 Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW tại địa phương trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Cấp ủy, chính quyền phường Hương Chữ tiếp tục phát huy vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Chương trình 20-CTr/TU và Kế hoạch 57-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra; tăng cường tuyên truyền, giáo dục thanh niên về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan công tác thanh niên; quan tâm giáo dục ý thức, bồi dưỡng và phát huy năng lực thanh niên; chú trọng công tác đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW; nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Hương Trà trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội theo kịp nhu cầu thanh niên hiện nay; phát động các phong trào hành động cách mạng của mang dấu ấn riêng của tuổi trẻ thị xã Hương Trà đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương…

Thông qua buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nắm thêm được nhiều thông tin để có cơ sở đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại các địa phương, đơn vị.

Dương Thủy