In trang

A Lưới: Hội nghị giao ban công tác Giáo dục và Đào tạo quý I/2024
Cập nhật lúc : 16:05 02/02/2024

Ngày 22/02, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Giáo dục và Đào tạo quý I năm 2024. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng TC-KH; các đồng chí hiệu trưởng, hiệu phó các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn huyện.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong thời gian qua, thực hiện kế hoạch năm học, UBND huyện đã chỉ đạo ngành GD&ĐT huyện bám sát các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024; Ổn định nền nếp chuyên môn, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục theo đúng kế hoạch thời gian năm học; Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 theo cấp học và lĩnh vực công tác.

Theo đó, tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo, trẻ 5 tuổi ra lớp; học sinh 6 tuổi vào lớp 1, 6-10 tuổi học tiểu học; 11 tuổi vào lớp 6, 11-14 tuổi học THCS đều đạt, vượt kế hoạch và duy trì đến cuối học kỳ I. Tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non, Chương trình Giáo dục phổ thông, Chương trình Giáo dục thường xuyên đảm bảo đúng quy định, sát với thực tế; thực hiện đúng lộ trình; hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4. lớp 6, lớp 7, lớp 8. Thực hiện tốt việc giảm tải nội dung, đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Tích cực, chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai tổ chức thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đối với lớp 5, lớp 9. 100% trường học hoàn thành báo cáo tự đánh giá, thường xuyên rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng.

Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và dạy học, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng nền giáo dục thông minh đạt hiệu quả.  CSVC, thiết bị trường học tiếp tục được bổ sung, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Các nguồn lực đầu tư cho giáo dục được quản lý chặt chẽ và triển khai hiệu quả; các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục được tăng cường.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của viên chức, người lao động và học sinh đã tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục toàn diện. Tổ chức các hội thi, giao lưu cấp huyện đạt kết tốt. Công tác truyền thông từng bước được đổi mới, thực hiện hiệu quả hơn, góp phần tích cực vào việc thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ đổi mới GD&ĐT. Công tác y tế học đường được quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế tối thiểu đảm bảo các hoạt động trong trường học theo quy định.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận các nội dung như: Công tác triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu và khuyến khích tài năng trên địa bàn huyện; công tác duy trì nền nếp kỷ cương để nâng cao chất lượng dạy và học, giữ gìn vệ sinh, đảm bảo cảnh quan trường lớp xanh, sạch, đẹp; công tác triển khai mua sắm trang thiết bị dạy học còn  nhiều gặp khó khăn;...

Sau khi nghe lãnh đạo các phòng giải đáp các nội dung liên quan, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong thời gian tới như: Chỉ đạo các nhà trường xây dựng và thực hiện nghiêm túc nền nếp kỷ cương trường học, nền nếp chuyên môn, thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình giảng dạy, giáo dục học sinh theo đúng kế hoạch giáo dục. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm của quê hương đât nước, các sự kiện văn hoá, chính trị của huyện; chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; phát động phong trào Ngày chủ nhật xanh; xây dựng trường học Xanh- Sạch- Đẹp - An toàn - Hạnh phúc; quan tâm công tác thu nộp các loại quỹ cho các cấp phát động... quan tâm quản lý định hướng các bài viết và đưa hình ảnh trên Website, trang Fanpage, facebook của nhà trường và của Phòng GD&ĐT, của huyện; Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa như liên kết tiếng Anh, Kỹ năng sống...cần thực hiện nghiêm túc theo các văn bản quy định; Tập trung các giải pháp ứng dụng CNTT, xác định chuyển đổi số trong mỗi nhà trường; xây dựng Kế hoạch thực hiện các Phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành; các cuộc thi (sân chơi) đảm bảo thiết thực hiệu quả.

Thanh Định