In trang

Ngành Y tế Thừa Thiên Huế thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân
Cập nhật lúc : 22:25 02/07/2024

Thấm nhuần những lời dạy của Bác Hồ kính yêu, 69 năm qua, các thế hệ thầy thuốc tỉnh Thừa Thiên Huế đã đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Bằng tinh thần trách nhiệm và tấm lòng yêu thương người bệnh, đội ngũ thầy thuốc đã không ngừng nâng cao y đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân.

PGS.TS.BS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế, cho biết trong thời gian qua ngành Y tế đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng đã hoàn thành các chỉ tiêu. Để đạt được những kết quả đó là nhờ được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, của các cấp ủy, chính quyền; Sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và ủng hộ của toàn xã hội. Đặc biệt với sự đoàn kết một lòng, sự nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Y tế, sự hy sinh, cống hiến của biết bao thế hệ thầy thuốc, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023, công tác khám, chữa bệnh các đơn vị trực thuộc hồi phục sau đại dịch COVID-19. Tổng số khám chữa bệnh gần 2,2 triệu lượt, tổng lượt bệnh nhân điều trị nội trú gần 87.500 lượt. Ngành y tế hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao: Số bác sĩ/vạn dân đạt15,4; số giường bệnh/vạn dân: 61; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế: 99,3%... 100% cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc Quyết định Bộ Y tế về việc ban hành Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp. Sở Y tế đang tập trung triển khai ưu tiên chuyển đổi số trong toàn ngành trên 3 lĩnh vực khám, chữa bệnh thông minh; chăm sóc sức khỏe thông minh; quản trị thông minh.

Mới đây, tại buổi gặp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của ngành Y tế trong thời gian qua, đồng thời trân trọng cảm ơn, tri ân những đóng góp, sự hy sinh của đội ngũ những người làm công tác Y tế đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, nhân viên toàn ngành Y tế cần xác định được vai trò, cũng như những đóng góp của ngành Y tế trong quá trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Qua đó, cấp ủy, lãnh đạo ngành Y tế, cùng cán bộ, viên chức toàn ngành cần nhận diện tâm thế, xác định được vị trí, vai trò của mình khi Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được, từng bước khắc phục những hạn chế, ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tập trung lãnh chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 08/8/2023 của Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025. Ngành Y tế tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện kế hoạch, chỉ đạo, điều hành của Bộ Y tế và Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để tiếp tục phát huy thành quả của các năm qua về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, góp phần đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

PGS.TS.BS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế, mong muốn toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ ngành y tế dù ở bất cứ cương vị nào hãy nêu cao đạo đức nghề nghiệp, khẳng định hình ảnh đẹp về người cán bộ y tế, xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội.

Văn Bốn