In trang

Quý I/2024: Dự kiến phát hành 127.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ
Cập nhật lúc : 08:25 01/06/2024

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quý 1/2024 với tổng mức phát hành là 127.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức phát hành 127.000 tỷ đồng này bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Khối lượng dự kiến theo kỳ hạn, KBNN đưa ra khối lượng phát hành gồm 25.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 3.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 năm, 30.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 50.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm, 9.000 tỷ đồng kỳ hạn 20 năm, 10.000 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm. Tổng mức phát hành 127.000 tỷ đồng này bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, KBNN có thể điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước (NSNN).

Như vậy, so với cùng kỳ năm 2023, KBNN đẩy mạnh kế hoạch phát hành kỳ hạn 5 năm với mức tăng hơn 200%. Kế hoạch phát hành cho kỳ hạn 10 và 15 năm vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Theo KBNN, tổng khối lượng huy động từ đầu năm đến ngày 17/01/2024 là 9.258 tỷ đồng, bằng gần 7,3% kế hoạch quý. Kỳ hạn phát hành bình quân là 11,94 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,13%/năm.

https://dangcongsan.vn/