In trang

Bộ Tài chính bác đề xuất của một số doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô
Cập nhật lúc : 10:03 11/03/2023

Bộ Tài chính không đồng tình với kiến nghị giảm điều kiện về sản lượng của Chương trình ưu đãi thuế từ Công ty TNHH Ford Việt Nam, cũng như kiến nghị bổ sung một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện vào Danh mục nhóm thuế suất MFN 0% của Công ty ô tô Toyota Việt Nam.

Bộ Tài chính mới có Tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Đáng chú ý tại Tờ trình, Bộ Tài chính không ủng hộ kiến nghị giảm điều kiện về sản lượng của Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp ô tô, do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và UBND tỉnh Hải Dương trước đó đề nghị xem xét kiến nghị của Công ty TNHH Ford Việt Nam về việc điều chỉnh giảm sản lượng của Chương trình ưu đãi thuế năm 2023.

Bộ Tài chính cho rằng, Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp ô tô được quy định gần đây nhất là tại Nghị định số 26/2023/NĐ-CP. Điều kiện tham gia Chương trình ưu đãi thuế và được áp dụng mức thuế suất MFN (thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi) 0% đối với linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp ô tô là doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ Công Thương cấp. Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại nghị định (bao gồm điều kiện về linh kiện; điều kiện về mẫu xe; điều kiện về sản lượng; điều kiện về khí thải; điều kiện về kỳ xét ưu đãi; điều kiện về hồ sơ, thủ tục).

Cụ thể, doanh nghiệp phải đạt đủ điều kiện về sản lượng (bao gồm sản lượng chung tối thiểu cho các loại xe và sản lượng riêng tối thiểu cho từng mẫu xe) theo quy định cho từng nhóm xe. Việc quy định về điều kiện sản lượng nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất. Các doanh nghiệp sẽ không được hưởng các chính sách ưu đãi của chương trình nếu không đáp ứng điều kiện về sản lượng trong kỳ xét ưu đãi thuế (6 tháng hoặc 12 tháng).

“Điều kiện về sản lượng là điều kiện quan trọng và tiên quyết để doanh nghiệp đầu tư vốn, mở rộng sản xuất, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, qua đó góp phần đưa ngành công nghiệp ô tô theo đúng định hướng, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, Chính phủ đã có rất nhiều chính sách để hỗ trợ ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước. Việc tiếp tục đề xuất giảm sản lượng của VAMA là chưa phù hợp với tình hình hiện nay”, Bộ Tài chính nêu rõ.

Tại Tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Tài chính cũng không đồng tình với kiến nghị bổ sung một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện vào Danh mục nhóm 98.49 để áp dụng mức thuế suất MFN 0% của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam. Bộ Tài chính nêu rõ, các mặt hàng tại nhóm 98.49 thuộc danh mục nhóm mặt hàng quy định, cơ bản đều là các mặt hàng trong nước chưa sản xuất được, hàm lượng khoa học - công nghệ cao, chế tạo phức tạp để thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô trong nước phát triển, giảm giá thành sản xuất.

Trong khi đó, các phụ tùng, linh kiện do Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đề nghị bổ sung vào Danh mục nhóm 98.49 có một số mã HS trong nước đã sản xuất được như các mã 3926.90.99; 7326.90.99. Ngoài ra, một số mã HS do Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đề xuất đã đưa vào nhóm 98.49 nhưng chỉ đưa ra mã HS, không có miêu tả cụ thể hàng hóa nên Bộ Tài chính không có cơ sở để xem xét cụ thể đề xuất của công ty.