In trang

Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện giảm phát thải khí nhà kính
Cập nhật lúc : 09:24 02/01/2024

Hội thảo được tổ chức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đạt được mục tiêu giảm phát thải, chuyển đổi xanh, hướng đến nền sản xuất bền vững cũng như nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia thực hiện giảm thiểu phát thải khí nhà kính theo lộ trình.

Chiều 30/1, Trung tâm Chứng nhận chất lượng và phát triển doanh nghiệp đã tổ chức Hội thảo tập huấn lập báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính cho hơn 120 doanh nghiệp khu vực phía Bắc.

 Hội thảo được tổ chức với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp hướng đến nền sản xuất bền vững cũng như nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia thực hiện giảm thiểu phát thải nhà kính theo lộ trình; tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan đến quy định về kiểm kê phát thải khí nhà kính; các cơ chế hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ giảm phát thải thông qua sàn giao dịch tín chỉ carbon, cơ chế bù trừ tín chỉ carbon sẽ được áp dụng thử nghiệm từ năm 2025.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Kim Anh - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học - Trung tâm Chứng nhận chất lượng và phát triển doanh nghiệp cho biết: Để triển khai quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các mục tiêu hướng tới giảm phát thải khí nhà kính đã cam kết, theo quy định, các doanh nghiệp sẽ phải cung cấp số liệu hoạt động, thông tin phục vụ kiểm kê khí nhà kính trước ngày 31/3/2023 và đến năm 2024, các đơn vị cơ sở sẽ phải kiểm kê khí nhà kính; tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm một lần gửi UBND cấp tỉnh trước ngày 31/3 kể từ năm 2025. Hội thảo được tổ chức với mong muốn giúp các doanh nghiệp có thêm nhận thức trong thực hiện các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu.

Tại Hội nghị COP26, Việt Nam là một trong các quốc gia đã tuyên bố mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. So với Báo cáo Đóng góp quốc gia tự quyết định 2020 (NDC 2020), NDC cập nhật 2022 (NDC 2022), Việt Nam đã tăng mức đóng góp giảm phát thải không điều kiện đến năm 2030 từ 9% lên 15,8%; và đóng góp có điều kiện từ 27% lên 43,5% (so với kịch bản phát triển thông thường BAU).

Cùng với Luật Bảo vệ môi trường 2020, Chính phủ đã ban hành các nghị định, quyết định như Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn; Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính; Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu… Việc giảm phát thải khí nhà kính là xu thế không thể đảo ngược, đặc biệt nếu các doanh nghiệp của Việt Nam muốn tham gia cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Tại Hội thảo, các chuyên gia tư vấn đến từ Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng công ty KPP (Hàn Quốc) - đơn vị tư vấn cùng các doanh nghiệp đã thảo luận, định hướng các giải pháp áp dụng: Kiểm kê khí nhà kính; Những yêu cầu báo cáo kiểm kê từ những nhà cung cấp, nhà đầu tư; Hậu kiểm kê và vai trò trong lộ trình chuyển đổi xanh; Khuyến nghị doanh nghiệp sử dụng dữ liệu kiểm kê hướng tới hoạch định chiến lược giảm phát thải; Tổng hợp các giải pháp đột phá từ các nhà quản lý, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp... về sử dụng dữ liệu phát thải, những giải pháp xanh từ hệ sinh thái tác động đến việc xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp, ứng dụng nhiên liệu sạch LNG trong sản xuất công nghiệp.

Đồng thời, các chuyên gia cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ những đơn vị đã có hành động hướng tới trung hòa carbon, nhằm giúp các doanh nghiệp công nghiệp, vật liệu xây dựng và cơ sở hạ tầng xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh cho nội tại doanh nghiệp và thực hiện trách nhiệm với môi trường và xã hội./.

(ĐCSVN)