In trang
Cuộc họp về công tác cải cách hành chính và chuyến đổi số của Bộ Ngoại giao năm 2024

Đưa tất cả dịch vụ công của Bộ Ngoại giao lên môi trường số
Cập nhật lúc : 08:38 02/03/2024

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo, Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan cần bám sát, quyết tâm cao nhất thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính và chuyển đổi số mà Chính phủ đã giao cho Bộ Ngoại giao năm 2024 và giai đoạn 2021-2025.

Ngày 22/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì cuộc họp về công tác cải cách hành chính và chuyến đổi số của Bộ Ngoại giao năm 2024.

Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng Ngoại giao: Hà Kim Ngọc, Lê Thị Thu Hằng; Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Vũ; các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Ngoại giao và toàn thể lãnh đạo các đơn vị trong Bộ.

Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoài Nam trình bày báo cáo trung tâm, trong đó nêu rõ thực trạng những việc làm được, hạn chế, nguyên nhân và thách thức trong triển khai các mảng công tác này trong ngành Ngoại giao.

Đại diện các đơn vị: Văn phòng Bộ, Cục Lãnh sự, Cục Cơ yếu - Công nghệ Thông tin, Cục Lễ tân Nhà nước, Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Vụ Thông tin Báo chí, Cục Quản trị Tài vụ... cũng đã có các báo cáo cụ thể liên quan đến nhiệm vụ về cải cách hành chính và chuyển đổi số và của đơn vị thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Các đại biểu cũng nghe ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao: Hà Kim Ngọc, Lê Thị Thu Hằng, Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Hoài Nam; đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Ngoại giao Đỗ Hoàng Linh về công tác này, trong có nhiều nội dung liên quan đến triển khai chữ ký số; xây dựng, quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ triển khai chuyển đổi số, khung cấu trúc dữ liệu số và bảo đảm an toàn an ninh mạng, việc lập thêm các đầu mối công nghệ thông tin tại các đơn vị theo chủ đề liên quan…

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh các đơn vị trong Bộ thời gian qua đã rất nỗ lực triển khai, bước đầu tạo cơ sở, tiền đề cho việc thực hiện, thúc đẩy căn bản công tác mang tính cấp bách và chiến lược này của Bộ thời gian tới.

Để tích cực triển khai công tác này, đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, thủ trưởng các đơn vị cần có “cuộc cách mạng về nhận thức”, tiếp tục quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh cần quán triệt sâu sắc và rộng rãi trong toàn ngành về cải cách hành chính và chuyển đổi số là những nội dung quan trọng trong Chiến lược xây dựng ngành Ngoại giao toàn diện, chuyên nghiệp và hiện đại.

Đây là nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, là trách nhiệm của tất cả các đơn vị và Cơ quan đại diện, trong đó trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị là quan trọng nhất. Ở đâu, người đứng đầu quan tâm, quyết liệt, ở đó cải cách hành chính và chuyển đổi số có chuyển biến và ngược lại.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị, việc triển khai công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số phải xuất phát từ lợi ích của người dân; Tiếp tục quán triệt sâu rộng tư duy phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo chất lượng phục vụ.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số phải đi đôi với việc đổi mới tư duy quản lý, phương pháp và lề lối làm việc. Xác định rõ trọng tâm và trọng điểm, trong đó trọng tâm từ nay đến hết năm 2025, phải đưa giải quyết tất cả dịch vụ công của Bộ Ngoại giao lên môi trường số và kết nối liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo, Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan cần bám sát, quyết tâm cao nhất thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính và chuyển đổi số mà Chính phủ đã giao cho Bộ Ngoại giao năm 2024 và giai đoạn 2021-2025. Các nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện ngay như đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính; dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; cập nhật lên cổng dịch vụ công quốc gia; giải ngân dự án Chính phủ điện tử cũng như các nhiệm vụ về chuyển đổi số.

Bộ trưởng giao bộ phận thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ tổng hợp các ý kiến liên quan để trình Lãnh đạo Bộ sớm ban hành kết luận kết quả cuộc họp để đưa vào triển khai ngay; đồng thời bày tỏ tin tưởng với kết quả đã đạt được trong thời gian qua, công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính của Bộ sẽ căn bản được đẩy mạnh, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2024./.


 

ĐCSVN