In trang

Phú Xuân tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp
Cập nhật lúc : 09:24 03/02/2024

Ngày 01/3, tại xã Phú Xuân, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Trần Gia Công -TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Thế Hùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyên ủy; lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Tài nguyên – Môi trường; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội; Phòng NN&PTNT; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng GD-DT; Phòng VH-TT.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Bắc cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, thời gian qua Đảng ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra “Dịch vụ - TTCN, Xây dựng - Nông nghiệp”. Tốc độ giá trị sản xuất bình quân hằng năm tăng 14,9%; thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 62 triệu đồng. Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá thông tin, bảo đảm an sinh xã hội đạt nhiều kết quả thiết thực; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo từng năm, đến nay tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,45%; tạo việc làm mới bình quân hằng năm 402 lao động; kết cấu hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, điện, nước, đường, trường, trạm được đầu tư, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về sản xuất và đời sống của Nhân dân. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng có những chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị được kiện toàn; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền ngày càng được đổi mới. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vẫn còn một số khó khăn như công tác huy động các nguồn lực đầu tư cho hạ tầng sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh; sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, phát triển dịch vụ, TTCN và ngành nghề chưa phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương… Tại buổi làm việc các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các Phòng, Ban đã có những ý kiến đóng góp để định hướng cho địa phương phát triển hơn trong thời gian tới như đề ra các giải pháp để phát triển trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại; phát triển nuôi trồng thủy sản và các thế mạnh nông nghiệp của địa phương; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử trên địa bàn; các giải pháp để giảm nghèo bền vững; xác định cơ cấu kinh tế để có giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí  Trần Gia Công - TUV, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng uỷ xã Phú Xuân từ đầu nhiệm kỳ đến nay.  Tuy nhiên, để đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng uỷ rà soát, đối chiếu với các chỉ tiêu, kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó cần chủ động quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, định hướng cho người dân phát triển sản xuất theo hướng hiện đại, bên cạnh đó chú trọng các lĩnh vực dịch vụ, thương mại; tiếp tục quan tâm giải quyết công tác giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng đến vấn đề quy hoạch chung xã để xác định là nhiệm vụ cần thiết, quan trọng, thiết thực góp phần định hướng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn trước mắt và lâu dài gắn với đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, tránh gây tình trạng lấn chiếm trái phép; chú trọng đến lĩnh vực văn hóa – xã hội, đặc biệt là phát huy được các giá trị của các di tích.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ mong muốn tập thể Ban chấp hành Đảng bộ xã tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vươn lên, tạo bước bức phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quán triệt triển khai nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả các Chỉ thị Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy; làm tốt công tác quy hoạch, đánh giá cán bộ, phát hiện, bồi dưỡng các quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt hơn nữa công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; tiếp công dân, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân; nâng cao chất lượng hoạt động lĩnh vực văn hóa - xã hội; nắm chắc tình hình cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát động các phong trào thi đua; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… quyết tâm xây dựng khối đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dịp này, Huyện ủy và UBMTTQVN huyện tặng kinh phí 30 triệu đồng để địa phương thực hiện công tác giảm nghèo.

Minh Đức - Thanh Hiền