In trang

Phú Lộc: Ký kết kế hoạch phối hợp công tác Dân vận năm 2024
Cập nhật lúc : 07:05 03/01/2024

Ngày 29/02, Ban Dân vận Huyện uỷ Phú Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết phối hợp công tác dân vận năm 2023, tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp về công tác dân vận và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự và chứng kiến ký kết có đồng chí Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ và đồng chí Trần Đức Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ.

Trong năm 2023, Ban Dân vận Huyện uỷ đã tích cực phối hợp với các đơn vị, tham mưu Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong hệ trong chính trị; nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; khơi dậy và phát huy được sức mạnh đoàn kết toàn dân, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản của huyện trong năm 2023. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Qua kế hoạch phối hợp công tác dân vận đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với nâng cao hiệu quả công tác, quy định về đạo đức công vụ gắn với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, vì Nhân dân phục vụ.

Cùng với các đơn vị nắm bắt tình hình nhân dân, tích cực tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp phát sinh trên địa bàn góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, các ngành cũng đã phối hợp chủ động nắm chắc tình hình cơ sở ngăn chặn kịp thời các nơi, vụ việc mới phát sinh để tránh trở thành điểm nóng; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài để ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở.

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ bám sát cơ sở, phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân về âm mưu, chiến lược “Diễn biến hoà bình”, thực hiện “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, thực hiện tốt diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” vì nhân dân phục vụ…

Tại hội nghị này, Ban Dân vận huyện uỷ Phú Lộc cũng đã tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp về công tác dân vận năm 2024 với các đơn vị trên cơ sở 8 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận trong năm 2024.

Công Tuyển