In trang

Phong Điền: Triển khai nhiệm vụ giảm nghèo bền vững năm 2024
Cập nhật lúc : 08:27 03/02/2024

Ngày 01/N3, Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện Phong Điền tổ chức phiên họp triển khai nhiệm vụ giảm nghèo bền vững năm 2024. Đồng chí Võ Văn Vui, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ giảm nghèo bền vững huyện; đồng chí Đoàn Kỳ Côi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng BCĐ giảm nghèo bền vững huyện đồng chủ trì phiên họp; cùng tham dự phiên họp có đồng chí Hoàng Văn Thái, UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Theo báo cáo, cuối năm 2023, hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 615 hộ/1.220 khẩu, chiếm tỷ lệ 2,05% (giảm 245 hộ/122 hộ theo kế hoạch, giảm 0,81% / 0,4% theo kế hoạch). Trong đó, còn 462 hộ nghèo không có khả năng lao động, chiếm tỷ lệ 75% trong tổng số hộ nghèo; 02 hộ nghèo có thành viên người có công cách mạng (Phong An 01 hộ, Phong Sơn 01 hộ); Hộ cận nghèo còn 996 hộ/2.471 khẩu, chiếm tỷ lệ 3,32% (giảm 125 hộ, tỷ lệ giảm 0,41% theo kế hoạch); Toàn huyện không có địa phương nào có tỷ lệ hộ nghèo trên 5%; khu vực thành thị hộ nghèo còn 0,21%; xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là Điền Hương 4,93%; xã có tỉ lệ hộ nghèo thấp nhất (không phải thành thị) là Phong Hải, tỷ lệ 0,84%. Đối với thực hiện các dự án giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, cuối tháng 12 năm 2023, UBND huyện đã phê duyệt Dự án mô hình sinh kế “chăn nuôi bò lai sinh sản” trên địa bàn xã Phong Thu với tổng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 200 triệu đồng từ CTMTQG giảm nghèo bền vững để tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, đã tổng hợp nguồn vốn đã được cấp của năm 2022, 2023 để tham mưu chuyển nguồn thực hiện sang năm 2024 theo quy định,...

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Võ Văn Vui, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ giảm nghèo bền vững huyện nhấn mạnh, xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm của huyện để hoàn thành việc xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2024. Vì vậy, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị cùng nhau chung tay trong công tác giảm nghèo bền vững; tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt người đứng đầu cấp ủy trong việc tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác giảm nghèo bền vững. Đồng thời khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của người nghèo, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Nhấn mạnh, nhiệm vụ trong năm 2024 huyện phải giảm được 89/118 hộ nghèo và 187/235 hộ cận nghèo, Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả 10 nhóm giải pháp giảm nghèo bền vững trong năm 2024 gồm: nhóm giải pháp về hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm; giải pháp cần hỗ trợ về nước sạch và công trình nhà vệ sinh; vốn sản xuất chăn nuôi và vay để giải quyết việc làm; hỗ trợ mô hình sinh kế và chăn nuôi; hỗ trợ học phí - ưu đãi giáo dục; hỗ trợ đất ở và hồ sơ đất cho hộ nghèo; hỗ trợ tiếp cận thông tin và dịch vụ viễn thông; hỗ trợ BHYT và thực hiện các chính sách theo quy định; sức khỏe và dinh dưỡng; vận động gia đình và xã hội cùng chăm sóc người nghèo, cận nghèo và triển khai có hiệu quả nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, nhất là các mô hình sản xuất, dự án sinh kế theo kế hoạch vốn từ nguồn chuyển tiếp năm 2022, 2023 và nguồn phân bổ năm 2024,...

Khánh Trình