Phần mềm chuyên ngành TW

Cập nhật lúc : 10:44 08/11/2018

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan đảng

(ĐCSVN) – Trong thời kỳ cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ 4 phát triển nhanh chóng, việc ứng dụng công nghệ thông tin trên thế giới cũng như ở trong nước đối với các cơ quan, tổ chức được triển khai mạnh mẽ.


Thực tế đó đòi hỏi các cơ quan đảng phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đem lại chất lượng, hiệu quả trong hoạt động và bắt kịp xu hướng thời đại.

Sáng 22/8, tại TP.Hồ Chí Minh, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm triển khai thực hiện “Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan đảng giai đoạn 2015-2020”. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã tới dự và phát biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên thẳng thắn chỉ rõ, qua hơn 3 năm tổ chức thực “Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan đảng giai đoạn 2015-2020”, có thể thấy, so với yêu cầu, mục tiêu đề ra, nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra thì kết quả đạt được còn khá khiêm tốn. Một bộ phận làm tốt song lại không nhiều, mà chủ yếu là đạt yêu cầu và đặc biệt còn bộ phận làm chậm.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, tình hình hiện nay, cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ 4 phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin trên thế giới cũng như ở trong nước đối với các cơ quan, tổ chức được đẩy mạnh. Thực tế đó đòi hỏi các cơ quan đảng làm gì để ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đem lại chất lượng, hiệu quả trong hoạt động và bắt kịp xu hướng thời đại?

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng cho rằng, cần phải nhìn nhận hiện tại, tương lai, định vị mình đang đứng ở đâu, đang làm gì để thẳng thắn trao đổi, góp ý, đề ra những giải pháp cụ thể, những cách làm sát thực với tình hình để việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng được hiệu quả hơn.

Theo báo cáo tại Hội nghị, cho tới nay đã có 61/63 tỉnh ủy, thành ủy và 9/10 cơ quan đảng ở Trung ương ban hành được kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2015-2020; có 54 báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của tỉnh ủy, thành ủy được HĐND tỉnh, thành phố phê duyệt và đã có 48 dự án ứng dụng công nghệ thông tin theo giai đoạn được UBND tỉnh, thành phố phê duyệt.

Một số ban đảng ở Trung ương cũng đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan đảng triển khai Hệ thống thông tin chuyên ngành như Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Dân vận Trung ương.

Đa số các cơ quan đảng ở Trung ương và các địa phương đều đã xây dựng và ban hành được các quy định, quy chế, quy trình về quản lý, vận hành, khai thác hệ thống mạng, gửi nhận văn bản trên mạng.

Đối với công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, hiện nay 100% các cơ quan đảng từ cấp quận, huyện kết nối mạng thông tin diện rộng của Đảng qua đường truyền cáp quang trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của Đảng. Các cơ quan đảng đang triển khai xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu, tập trung máy chủ ở 2 cấp Trung ương và cấp tỉnh. 100% các cơ quan đảng ở Trung ương và cấp tỉnh, thành phố đảm bảo điều kiện kỹ thuật họp trực tuyến các hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc các cơ quan đảng ở Trung ương tổ chức.

Bên cạnh đó, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ xây dựng hệ thống chứng thực điện tử, chữ ký số, bảo đảm việc chứng thực, ký số nhanh chóng, thuận tiện trên mạng thông tin diện rộng của Đảng.

Đối với cổng/trang thông tin điện tử, đây là kênh cung cấp thông tin hoạt động thường xuyên của cơ quan, đảng bộ các địa phương. Hiện có 6 trang thông tin điện tử của các cơ quan đảng ở Trung ương và 28 cổng/trang thông tin điện tử của các địa phương hoạt động trên mạng thông tin diện rộng của Đảng. Có 3 trang thông tin điện tử của các cơ quan đảng ở Trung ương và 25 cổng/trang thông tin điện tử của các địa phương hoạt động trên Internet. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trên Internet tiếp tục là kênh thông tin giữa Đảng và Nhân dân. Các tư liệu, văn bản công khai của Đảng được cập nhật và khai thác thuận tiện trên mạng Internet.

Bên cạnh những kết quả trên, báo cáo cũng chỉ rõ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số các cấp ủy đảng đối với việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin chưa kiên quyết, còn ít cơ quan ban hành được các văn bản liên quan đến việc quản lý vận hành, cập nhật, khai thác các phần mềm ứng dụng, các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin. Việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các văn bản đã ban hành cũng chưa được các cơ quan đảng thực sự quan tâm. Bên cạnh đó, còn nhiều địa phương chưa xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu. Hệ thống thiết bị ở nhiều cơ quan đơn vị đã lạc hậu, cấu hình thấp, thường xuyên hỏng, chưa được quan tâm nâng cấp kịp thời; việc triển khai chứng thực chữ ký số còn chậm, vẫn còn nhiều cơ quan chưa triển khai đầy đủ các giải pháp an ninh, an toàn dẫn tới nguy cơ làm mất an toàn dữ liệu và ảnh hưởng chung tới an ninh.

Từ nay tới năm 2020, bên cạnh việc nâng cao nhận thức về vai trò của công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng, nghiên cứu và ban hành các quy chế, quy định về quản lý, vận hành, khai thác hệ thống mạng máy tính, trung tâm tích hợp dữ liệu, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng, các cơ quan đảng sẽ nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Theo đó, 100% địa phương triển khai, hoàn thiện Trung tâm tích hợp dữ liệu, tập trung máy chủ, phần mềm và cơ sở dữ liệu; tổ chức hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin tại 2 cấp trung ương và cấp tỉnh. 100% các đơn vị cấp xã, phường sử dụng hòm thư điện tử công vụ và ứng dụng quản lý văn bản trên Internet để trao đổi các thông tin không mật. 100% các cơ quan hoàn thiện hạ tầng chứng thực chữ ký số…/. (ĐCSVN)