Hướng dẫn Lotus Notes

Cập nhật lúc : 10:08 08/11/2018

Hướng dẫn tổng hợp công văn đến

Phần mềm xử lý công văn trên Hệ điều hành tác nghiệp Lotus Notes được sử từ Trung ương đến các huyện ủy trong hệ thống cơ quan Đảng.


Tài liệu này tập trung hướng dẫn sử dụng trên phần mềm xử lý công Xử lý công văn trên mạng làm việc trên giao diện Notes.

Tải tài liệu hướng dẫn tại file đính kèm.

Tải file