Hướng dẫn Lotus Notes

Hướng dẫn tổng hợp công văn đến

Phần mềm xử lý công văn trên Hệ điều hành tác nghiệp Lotus Notes được sử từ Trung ương đến các huyện ủy trong hệ thống cơ quan Đảng.

Phần mềm ứng dụng trên Cổng

Hệ thống thông tin nội bộ Tỉnh ủy

Hệ thống thông tin nội bộ là một phần của Cổng thông tin Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Phần mềm tiện ích

Bộ font VNI hỗ trợ gõ tiếng Việt

Bộ font VNI 90 font giúp hỗ trợ gõ tiếng Việt với nhiều kiểu chữ khác nhau. Bạn phải dùng bộ gõ có hỗ trợ VNI mới tận dụng được bộ font này.

Chứng thư số, chữ ký số

Liên tác trong chứng thực chữ ký số

Liên tác hoạt động giữa các miền PKI đối mặt với hai vấn đề chính là xây dựng các mô hình PKI liên miền cho các miền PKI cần có các hoạt động liên tác và tương thích hoạt động giao dịch cho từng người sử dụng CTS thuộc các miền PKI liên tác với nhau.

Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ

Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

(ĐCSVN) - Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế là một trong những đơn vị đứng đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ; số hóa tài liệu và xử lý văn bản trên mạng.

Phần mềm chuyên ngành TW

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan đảng

(ĐCSVN) – Trong thời kỳ cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ 4 phát triển nhanh chóng, việc ứng dụng công nghệ thông tin trên thế giới cũng như ở trong nước đối với các cơ quan, tổ chức được triển khai mạnh mẽ.

Hệ thống văn bản liên quan

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
28/2018/QD-TTg 12/07/2018 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước