Tuyên truyền-Báo chí-Xuất bản

Cập nhật lúc : 14:17 06/02/2015

Tập trung tuyên truyền, khẳng định những kết quả phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Mai Văn Ninh phát biểu kết luận Hội nghị (Ảnh: TH)

(TG)-Trong thời gian tới, đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các cấp, hệ thống báo cáo viên cần tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân với tinh thần: Đón Tết, vui Xuân, an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt chính sách với người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo, người nghèo…


Ngày 5-2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành phố, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 2-2015. Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Triển khai kịp thời Nghị quyết về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ

Tại hội nghị, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thông báoKết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; một số nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh La Thăng cho biết, Nghị quyết đã được triển khai kịp thời, có chiều sâu bằng những chương trình, nhiệm vụ cụ thể nên nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Giao thông vận tải (GTVT) đã được nâng cao, tạo được không khí khẩn trương, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Các giải pháp, chính sách được triển khai đồng bộ và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nhiều giải pháp đột phá được đề xuất áp dụng để tăng thu hút đầu tư ngoài ngân sách, giảm tỉ trọng sử dụng vốn đầu tư công trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT).

Xây dựng và phát triển nhanh KCHTGT, một trong 3 khâu đột phá chiến lược, được tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả giải ngân vốn đầu tư hàng năm đều vượt kế hoạch được giao; số lượng các công trình khởi công, hoàn thành cao nhất từ trước đến nay. Nhiều công trình trọng điểm được triển khai và hoàn thành trước tiến độ tạo lập được sự kết nối giữa các vùng miền trong cả nước và quốc tế. Các công trình KCHTGT tại các đô thị lớn được đầu tư, tạo sự chuyển biến trong phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị lớn. Dự kiến đến năm 2015 sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu về phát triển KCHTGT được đề ra trong Nghị quyết 13-NQ/TW. Theo đánh giá 2 năm một lần của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), năm 2014, WEF xếp hạng năng lực và chất lượng hạ tầng giao thông Việt Nam đứng vị trí 74, tăng 16 bậc so với năm 2012 và 29 bậc so với năm 2010 (năm 2010 Việt Nam đứng vị trí 103, năm 2012 đứng vị trí 90). Điều này cho thấy những nỗ lực đầu tư cơ sở hạ tầng của Việt Nam đã có kết quả tích cực, được trong nước và thế giới ghi nhận, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện 03 đột phá chiến lược xác định trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 của nước ta.

Việc tập trung triển khai đồng bộ các công trình KCHTGT đã góp phần không nhỏ cải thiện an toàn giao thông (số vụ TNGT các năm giảm liên tiếp cả ba tiêu chí theo đúng mục tiêu, lần đầu tiên sau nhiều năm đã giảm số người chết vì TNGT xuống dưới 9.000 người), giảm ùn tắc giao thông, đặc biệt tạo điều kiện khắc phục ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn như thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thu được kết quả khả quan, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.   

Công tác đầu tư phát triển đồng bộ KCHTGT được gắn liền với công tác tái cơ cấu, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; nâng cao một bước về năng lực quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tham gia thi công; giúp cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; trong thi công, công tác bảo vệ môi trường cũng có những bước cải thiện đáng kể.​

Triển vọng của Việt Nam trong việc ký kết và thực thi Hiệp định thương mại tự do FTA

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công thương thông báo Kết quả đàm phán Hiệp định thương mại tự do FTA giữa Việt Nam - EU và một số nước khác; triển vọng của Việt Nam trong việc ký kết và thực thi Hiệp định thương mại tự do FTA và Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Căn cứ Chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Việt Nam đã thúc đẩy đàm phán các FTA với những đối tác có nền kinh tế mang tính bổ sung cho Việt Nam, có tiềm năng thúc đẩy phát triển quan hệ tổng thể lên tầm cao mới. Được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, các Bộ, ngành đã phối hợp chặt chẽ để kết thúc về cơ bản Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh thuế quan Nga, Bê-la-rút và Ca-dắc-xtan và Hiệp định Thương mại tự do song phương với Hàn Quốc. FTA với EU và TPP cũng đang đi vào giai đoạn nước rút cuối cùng. Việc ký kết và thực hiện các hiệp định trên trong thời gian tới sẽ đem đến nhiều cơ hội nhưng cũng sẽ đặt ra không ít thách thức.

Từ giác độ của cơ quan trực tiếp tham gia đàm phán các hiệp định thương mại tự do, Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh thêm các nội dung sau:

Sự thống nhất về quan điểm, nhận thức và hành động có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Chỉ khi có sự thống nhất về quan điểm mới có thể có cách tiếp cận đúng đắn trong đàm phán cũng như thực thi cam kết quốc tế sau này. Tới đây, khi ta bước vào giai doạn hội nhập kinh tế quốc tế mạnh thông qua các FTA có tiêu chuẩn cao, cần tiếp tục thống nhất về quan điểm, nhận thức và hành động cho phù hợp với tình hình mới.

Đàm phán, ký kết và thực thi các FTA cần gắn kết chặt chẽ với việc thực thi Chiến lược phát triển KTXH thời kỳ 2011-2020, gắn với tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, đóng góp cho việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Theo đó, cần đặc biệt quan tâm hơn tới các lĩnh vực có thể giúp ta từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, minh bạch hóa và thuận lợi hóa môi trường kinh doanh.

Đàm phán ký kết và thực thi các FTA cần hướng đến việc đa dạng hóa thị trường, tránh phụ thuộc quá mức vào một khu vực thị trường nhất định. Từ đây, cần quan tâm thúc đẩy thương mại với các thị trường mang tính bổ sung hơn là cạnh tranh với ta.

Sẽ rất khó thấy được tác dụng tích cực của FTA và nắm bắt được các cơ hội do FTA mang lại nếu không có các giải pháp phụ trợ đồng bộ, nhất là về thể chế. Việc đổi mới về thể chế, sớm sửa đổi đổi, bổ sung và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với các cam kết quốc tế, nhằm tạo thuận lợi cho thương mại – đầu tư và tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong thời gian tới.

Cần có biện pháp để cung cấp thông tin đầy đủ, có các biện pháp hỗ trợ cần thiết để doanh nghiệp trong nước có thể tận dụng được tốt các cơ hội do quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đem lại.

Đây là những thông tin có nội dung phong phú, chuyên môn sâu, từ đó khẳng định những thành tựu đạt được trong quá trình chỉ đạo của Đảng, Nhà nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới

Kết luận hội nghị, về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Mai Văn Ninh đã nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Thứ nhất, cần tiếp tục tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng, luận cứ khoa học và thực tiễn sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 85 năm qua. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm và vận dụng trong thực tiễn của từng cơ sở và địa phương.

Thứ hai, tập trung tuyên truyền khẳng định những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đưa những thông tin “sáng màu” của đất nước, của địa phương, của ngành, năm 2014, tạo không khí phấn chấn ngay từ đầu năm mới 2015. Tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân với tinh thần: Đón Tết, vui Xuân, an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt chính sách với người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo, người nghèo… để mọi người, mọi nhà đều có Tết; cổ vũ các nét đẹp văn hóa Tết, lễ hội đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; chấn chỉnh hoạt động lễ hội, phê phán các hoạt động thương mại, bài trừ những hủ tục mê tín, dị đoan, bạo lực trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, phê phán những tiêu cực trái với quy định của Đảng và Nhà nước, trái với truyền thống và đạo lý tốt đẹp của nhân dân ta. Đề cao tinh thần cảnh giác, giữ vững ổn định chính trị trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán.

Thứ ba, về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng chí Mai Văn Ninh cũng nhấn mạnh, ngành Giao thông vận tải thời gian qua đã tập trung chỉ đạo, tìm mọi biện pháp, để thực hiện nhiệm vụ. Sau 4 năm, nhiều công trình hạ tầng giao thông vận tải trọng điểm quốc gia: Đường bộ, đường sắt, hàng không, đường thủy nội địa, cảng biển quốc gia, giao thông tại các đô thị lớn… được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, một số công trình giao thông cửa ngõ hiện đại ở Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh… đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng, góp phần kết nối giữa các trung tâm kinh tế lớn, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được cử tri cả nước ghi nhận.

Để góp phần làm cho giao thông vận tải nước ta phát triển nhanh, bền vững, đồng chí Mai Văn Ninh đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ sự nỗ lực và quyết liệt phấn đấu của toàn ngành Giao thông vận tải, chú trọng đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật để làm thay đổi nhận thức của người tham gia giao thông, xây dựng nếp sống văn minh, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ các chương trình, dự án phát triển giao thông quốc gia; tích cực tham gia đóng góp xây dựng và tự quản lý giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới.    

Thứ tưvề kết quả đàm phán ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) của nước ta với các nước, khi tuyên truyền về vấn đề này, đồng chí Mai Văn Ninh nêu rõ: Trong chỉ đạo đàm phán, ký kết Hiệp định FTA với các quốc gia có liên quan, Đảng, Nhà nước ta đã quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia.

Công tác tuyên truyền cần tập trung thông tin nội dung cơ bản các Hiệp định FTA mà Việt Nam đã ký kết với các đối tác; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình thế giới và trong nước; nhấn mạnh tính chủ động, sáng tạo của các thành phần kinh tế, quyết tâm đổi mới, tiếp thu công nghệ tiên tiến,  khoa học quản lý hiện đại, nâng cao chất lượng, tạo dựng thương hiệu hàng hóa Việt Nam, vươn ra và trụ vững trên trường quốc tế. 

Thứ nămvề công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, đồng chí Mai Văn Ninh đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp bám sát Kế hoạch số 308-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2015 sẽ tổ chức ở khu vực phía Bắc tại Hà Nội vào ngày 10/3; khu vực phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/3.

Thu Hằng

Tin bài liên quan