Tuyên truyền-Báo chí-Xuất bản

Cập nhật lúc : 14:21 02/08/2021

Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền trong tháng 8 năm 2021


Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần quan tâm chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền trong tháng 8/2021 với các nhiệm vụ trọng tâm sau:1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh", xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của công tác tuyên truyền.2. Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (theo Đề cương do Trung ương phát hành) và kết quả Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.3. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 theo Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 19/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang, mất niềm tin vào công cuộc phòng, chống dịch của nước ta; tiếp tục vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của mỗi người dân chung tay cùng với nhân dân cả nước, nhất là nhân dân các tỉnh, thành phố phía nam khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra.4. Tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong tháng 8: 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021); 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921 - 08/8/2021); 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (tháng 8/1891 - tháng 8/2021) theo các hướng dẫn, đề cương tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành.5. Quan tâm chỉ đạo, triển khai tuyên truyền các văn bản mới ban hành của Trung ương, như: Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030; tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3, lần thứ 4 về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; trung tâm y tế chuyên sâu; trung tâm khoa học - công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế để các địa phương, đơn vị chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị ở từng địa bàn, lĩnh vực.

Ngọc Anh

Tin bài liên quan