Tuyên truyền-Báo chí-Xuất bản

Cập nhật lúc : 08:48 01/07/2016

Hội nghị tập huấn tuyên truyền kết quả công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới, quản lý biên giới Việt Nam-Lào năm 2016

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh phát biểu tại Hội nghị

Ngày 30/6, tại thành phố Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền kết quả công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới, công tác quản lý biên giới Việt Nam-Lào năm 2016. Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã nghe và trao đổi, thảo luận về các vấn đề quan hệ Việt Nam - Lào và kết quả giải quyết biên giới giữa hai nước; công tác bảo vệ an ninh trật tự, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong quá trình triển khai công tác quản lý biên giới; quan hệ kinh tế và tình hình đầu tư khu vực biên giới Việt Nam - Lào; tình hình, kết quả hợp tác thương mại biên giới Việt Nam - Lào, dự báo và định hướng hợp tác 6 tháng cuối năm 2016.

Việt Nam và Lào có chung đường biên giới dài 2.337,459km. Đường biên giới này đi qua địa giới hành chính 10 tỉnh của Việt Nam, tiếp giáp với 10 tỉnh của Lào. Thực hiện Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào, hai bên đã xây dựng tổng số 834 mốc quốc giới và 168 cọc dấu biên giới.

Trong những năm qua, cùng với kết quả công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào, tình hình an ninh biên giới tương đối ổn định, tình hình phát triển tế trên khu vực biên giới cũng có nhiều thay đổi tích cực. Cả hai nước Việt Nam và Lào đều đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội.


Tại hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, việc hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào thể hiện rõ quyết tâm của hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước vì một đường biên giới chung hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Tuy nhiên, để việc hoàn thành kết quả công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới và quản lý biên giới phát huy tác dụng thiết thực, chính quyền các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nhất là nhân dân khu vực biên giới hai nước cần có thông tin và hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hoàn thành công tác tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới và quản lý biên giới Việt Nam - Lào. Lớp tập huấn về những nội dung cơ bản liên quan đến công tác tăng dày và tôn tạo hệ thông mốc quốc giới và quản lý biên giới Việt Nam - Lào sẽ cần thiết để tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào trên thực địa và ký các văn bản pháp lý phục vụ việc quản lý biên giới và được hai bên ký kết như: Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ngày 16/3/2016. Việc hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào góp phần xây dựng nên cơ sở pháp lý quốc tế vững chắc cho việc hợp tác và phối hợp giữa hai bên trong vấn đề bảo vệ và quản lý biên giới lãnh thổ; mang lại nhiều cơ hội cho hợp tác phát triển qua biên giới, nhất là giao lưu kinh tế, thương mại, du lịch của các tỉnh biên giới hai nước.

www.thuathienhue.gov.vn

Tin bài liên quan