Tuyên truyền-Báo chí-Xuất bản

Cập nhật lúc : 13:36 22/01/2016

Hội nghị giao ban xuất bản - in - phát hành năm 2015

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trao đổi một số nội dung liên quan đến hoạt động xuất bản, in, phát hành năm 2015.

Ngày 21/1/2016, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Nhà Xuất bản Thuận hóa tổ chức Hội nghị giao ban xuất bản, in, phát hành năm 2015.


Với 3 nhà xuất bản chính (Nhà xuất bản Thuận Hóa, Nhà xuất bản Đại học Huế và Trung tâm phát hành sách Huế). Năm 2015, các nhà xuất bản đã xuất bản được 214 đầu sách, với 119.767 bản in, doanh thu gần 2,2 tỷ đồng, đảm bảo thu nhập bình quân 4,2 triệu đồng/tháng cho 20 lao động. Nhìn chung, hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh vẫn giữ được ổn định, tăng trưởng cả về số đầu sách và số bản; nội dung và chất lượng đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Đã xuất bản nhiều bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của quê hương, đất nước.          

Lĩnh vực in với 11 doanh nghiệp, năm qua, tổng số trang in đạt được 3,3, tỷ trang, doanh thu hơn 52,3 tỷ đồng, đảm bảo thu nhập bình quân 3,7 triệu đồng/tháng cho 271 lao động. Các đơn vị in ngày càng được đầu tư, nâng cấp, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng lên.

Các đơn vị phát hành tiếp tục mở rộng các hình thức kinh doanh, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và kinh tế. Tổng số đầu sách phát hành 15.699 đầu sách/4.646.591 bản; số sách phụ vụ miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa 250 đầu sách/1200 bản; tổng số văn phòng phẩm phát hành 2.389 loại/318,809 bản, số tạp chí 818 cuốn. Tổng doanh thu trong năm đạt 33.5 tỷ đồng, đảm bảo thu nhập bình quân cho lao động 4 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực xuất bản, in, phát hành còn bộc lộ những khó khăn, hạn chế như sau: Lực lượng cán bộ mỏng, nguồn tài chính hạn chế, các đối tác liên kết xuất bản có xu hướng giảm, số lượng bản in ngày càng giảm, sách phát hành khó khăn, thu hồi vốn chậm, tình trạng in lậu, in trái phép diễn ra phức tạp... đã ảnh hưởng đến công tác xuất bản, in, phát hành trên địa bàn tỉnh.   

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm triển khai, áp dụng các qui định pháp luật về xuất bản, in, phát hành; tổ chức đào tạo nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành cho các đối tượng chịu điều chỉnh của Luật Xuất bản; Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ công tác thanh tra, kiểm tra, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động xuất bản, in, phát hành...

                                                                                     

                                                                                      Kiều My 

Tin bài liên quan