Tuyên truyền-Báo chí-Xuất bản

Cập nhật lúc : 10:18 26/06/2020

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 6/2020

Tại Hội nghị

Ngày 25/6/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí đánh giá tình hình hoạt động báo chí tháng 6 và định hướng hoạt động báo chí tháng 7. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Chí Quang. TUV – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham dự có đại diện lãnh đạo của của Hội Nhà Báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh.


Thời gian qua, các cơ quan, phóng viên báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và truyên truyền tốt các lĩnh vực được phụ trách. Trong tháng 6, báo chí tuyên truyền tốt các hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, đặc biệt kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); tuyên truyền về đại hội đảng các cấp; di dời dân cư giải phóng mặt bằng kinh thành Huế; công tác biển, đảo; về phát triển kinh tế - xã hội; du lịch, dịch vụ, về cải cách hành chính, an ninh trật tự… qua đó tạo không khí chính trị, thi đua sôi nổi trong các các cấp, các ngành, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian đến.
Hội nghị đã lắng nghe nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp của đội ngũ phóng viên báo chí và được phản hồi nhiều thông tin quan trọng. Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí chủ trì hội nghị nhấn mạnh trong thời gian qua, báo chí tuyên truyền tốt Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045”, Chương trình hành động số 69-CTr/TU, ngày 03/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Hành động thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đề nghị báo chí trong thời gian đến tiếp tục quan tâm tuyên truyền nỗ lực của Đảng bộ và chính quyền tỉnh nhà trong thực hiện Nghị quyết 54; các cấp, các ngành thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2020, tạo khí thế, thi đua sôi nổi để thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị.
Đồng thời nhấn mạnh, từ nay đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, báo chí tập trung tuyên truyền việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện đại hội. Việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy đảng trong 05 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ đến.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Văn Vũ

Tin bài liên quan