Tuyên truyền-Báo chí-Xuất bản

Cập nhật lúc : 13:46 31/08/2020

Hội nghị Cộng tác viên Dư luận xã hội tháng 8/2020

Tại Hội nghị

Ngày 28/8/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Cộng tác viên Dư luận xã hội định kỳ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


 

Trong tháng 8 vừa qua, tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Cán bộ, đảng viên, nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo và các tầng lớp Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương.

 

Đội ngũ Cộng tác viên Dư luận xã hội cấp tỉnh đã cơ bản chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc, thực hiện công tác nắm bắt, tổng hợp, phản ánh dư luận xã hội ở địa phương, đơn vị gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời. Theo thời gian quy định, các đồng chí Cộng tác viên có báo cáo, phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội, những vấn đề nóng và nổi cộm ở địa phương, ngành và đơn vị mình về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý.

 

Chất lượng, hiệu quả thông tin về dư luận xã hội do Cộng tác viên cung cấp cơ bản phản ánh chính xác, khách quan kịp thời về các vấn đề, vụ việc xảy ra ở địa phương như: Công tác nhân sự của Đại hội Đảng các cấp; phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; về sự phát triển của Chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Một số Cộng tác viên đã đáp ứng được yêu cầu phản ánh nhanh, kịp thời, đầy đủ, chính xác các luồng dư luận xã hội trước những sự kiện, hiện tượng, vấn đề kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội xảy ra ở địa phương, đơn vị, ngành mình, góp phần quan trọng giúp các cấp ủy đảng và chính quyền nắm bắt thông tin kịp thời để có chủ trương, giải pháp tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, giải quyết một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị.

 

Sau khi lắng nghe nhiều ý kiến phát biểu, phản ánh của các đồng chí Cộng tác viên Dư luận xã hội cấp tỉnh, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Tiếp tục tăng cường nắm bắt thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI như đơn thư khiếu nại, công tác nhân sự...; Quan tâm nắm bắt tình hình thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", Chương trình hành động số 69 -CTr/TU, ngày 03/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Hành động thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Tăng cường theo dõi, nắm thông tin về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, Đại hội thi đua yêu toàn quốc lần thứ X; tình hình biển Đông, dịch bệnh Covid - 19, việc làm, y tế, an sinh - xã hội, năm học mới 2020-2021, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai...

 

Ngoài ra, cần tăng cường nắm bắt thông tin, các luận điệu sai trái của thế lực thù địch trong tình hình mới; kịp thời báo cáo đầy đủ những vấn đề nóng, gây bức xúc đến quần chúng Nhân dân để giải quyết nhanh chóng, kịp thời.


Thanh Thủy

Tin bài liên quan