Tuyên truyền-Báo chí-Xuất bản

Cập nhật lúc : 16:31 28/02/2020

Hội nghị Cộng tác viên dư luận xã hội tháng 02/2020

Ngày 27/02/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Cộng tác viên dư luận xã hội tháng 02/2020. Đồng chí Nguyễn Chí Quang, TUV –Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Trong thời gian qua, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh đã phát huy tinh thần, trách nhiệm trong nắm bắt, phản ánh và thông tin định hướng, phản hồi các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Có nhiều đồng chí tích cực phản ánh theo nhiều hình thức khác nhau như tương tác nhóm Zalo, gửi email, báo cáo bằng văn bản, gọi điện thoại và phản ánh trực tiếp. Trong tháng 01 và 02 năm 2020 đã có nhiều lượt báo cáo liên quan đến một số vấn đề như tình hình Tết Nguyên đán Canh Tý, các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, tình hình tuyển quân, công tác, phòng chống dịch virus SARS – CoV- 2 (COVID 19) và các vấn đề dư luận quan tâm trên địa bàn tỉnh.

Sau khi đại diện phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản trình bày dự thảo báo cáo tại hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh đã thông tin một số vấn đề liên quan đến công tác, phòng chống dịch virus SARS – CoV- 2 (COVID 19) trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh, trao đổi sôi nổi liên quan đến nhiều vấn đề bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thời gian vừa qua. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Quang đã thông tin giải đáp thắc mắc, phản hồi một số vấn đề dư luận phản ánh đã được giải quyết và định hướng một số vấn đề dư luận quan tâm hiện nay.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các đồng chí cộng tác viên tiếp tục tuyên truyền và nắm bắt việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng bộ và chính quyền tỉnh nhà, như: Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tình hình triển khai và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nắm tình hình dư luận tình hình tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đặc biệt, tập trung theo dõi tình hình quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 10/12/2019 về “Xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và chương trình hành động 69- Ctr/TU của Tỉnh ủy, ngày 03/02/2020 về việc thực hiện nghị quyết.

Văn Vũ

Tin bài liên quan