Tuyên truyền-Báo chí-Xuất bản

Cập nhật lúc : 15:30 15/07/2021

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản

Chiều ngày 14/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ chủ chốt các cơ quan báo chí, xuất bản.


Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Nguyễn Chí Quang - TUV, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì; cùng sự tham dự của lãnh đạo, trưởng, phó phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí, xuất bản địa phương.

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng với đội ngũ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản trong cả nước. Các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu vào những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện, nhất là nội dung liên quan đến công tác báo chí, xuất bản; phát huy vai trò của hoạt động báo chí, xuất bản trong công tác tuyên truyền, góp phần giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, đại biểu các cơ quan báo chí, xuất bản ở các điểm cầu trên cả nước được nghe PGS. TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Lê Mạnh Hùng - nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt 2 chuyên đề: Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Những quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản từ khi đổi mới đến nay.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản nắm vững nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, tiếp tục chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt hoạt động báo chí, xuất bản và nhiệm vụ tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất ý chí, hành động, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Kiều My

Tin bài liên quan