Tuyên truyền-Báo chí-Xuất bản

Cập nhật lúc : 14:25 01/08/2019

Giao ban báo chí tháng 7, năm 2019: Tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2019

Ngày 30/7/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí thường kỳ tháng 7 năm 2019 với cơ quan quản lý báo chí, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện văn phòng thường trú của các cơ quan báo chí trung ương, ngành trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Chí Quang, TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Tháng 6 năm 2019, các cơ quan báo chí của tỉnh đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không có sai sót về lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị; chủ động tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh; thông tin kịp thời các sự kiện chính trị, thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh... đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Nổi bật là tuyên truyền nội dung, diễn biến, kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc quán triệt, tổ chức đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống; tuyên truyền nhiệm vụ, giải pháp, kết quả, những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Thực hiện hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh tại các địa phương, đơn vị; công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em; quản lý, xử lý vi phạm Luật Đất đai; công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường... Một số bài viết phân tích sâu về chủ trương, định hướng, giải pháp phát triển một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thái Sơn thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu, đậm nét những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 với những chương trình, bài viết phân tích sâu sắc về tình hình kinh tế - xã hội, du lịch, dịch vụ, an ninh, quốc phòng, đối nội, đối ngoại, về công tác xây dựng Đảng năm 2019, khẳng định kết quả thành tựu, các điểm sáng; biểu dương nỗ lực của cán bộ, đảng viên, nhân dân, người lao động, các doanh nghiệp, nhà sản xuất, nỗ lực của Đảng bộ và chính quyền tỉnh nhà trong chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí đề nghị, các cơ quan báo chí chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng. Tuyên truyền việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019. Tiếp tục 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; nêu bật ý nghĩa các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống và quan tâm tuyên truyền về phòng chống diễn biến hòa bình, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Văn Vũ

Tin bài liên quan