Tuyên truyền-Báo chí-Xuất bản

Cập nhật lúc : 14:02 17/03/2016

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền miệng và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ngày 17/3/2016, tại Thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền miệng và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đồng chí là trưởng, phó Ban Tuyên giáo phụ trách công tác tuyên truyền; trưởng, phó phòng Tuyên truyền; Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo của Ban Tuyên giáo 63 tỉnh, thành trong cả nước; lãnh đạo Ban Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc Trung ương đã được nghe các báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông tin, trao đổi nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền miệng, kinh nghiệm nâng cao hiệu quả giới thiệu nghị quyết của Đảng và thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, kinh nghiệm, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ biên soạn giới thiệu nghị quyết, thông tin thời sự trong nước, quốc tế.

          Các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý vào báo cáo kết quả hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016,         

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đặc biệt nhấn mạnh vị trí, vai trò, chức năng và những đóng góp của công tác tuyên truyền miệng, công tác báo cáo viên góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; đồng thời nêu lên những kinh nghiệm cơ bản mà công tác tuyên truyền miệng, công tác báo cáo viên đúc kết được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, hệ thống tuyên giáo các cấp tiếp tục phát huy tốt nhiệm vụ của mình, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trước mắt là góp phần triển khai, tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống.


                                                                                                Kiều My

Tin bài liên quan