Tuyên truyền-Báo chí-Xuất bản

Cập nhật lúc : 14:21 03/07/2020

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, sáng ngày 30/6/2020, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh khai giảng Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.


Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Chí Quang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Trần Quang Mạnh, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục chính trị Quân khu 4; Thượng tá Bùi Thế Kỷ, Phó Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục chính trị Quân khu 4 và đoàn công tác trực tiếp báo cáo tại lớp tập huấn.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng về nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách trong công cuộc đổi mới góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay; nhận diện các hoạt động lợi dụng các diễn đàn, mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước; tập huấn các kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng.

Tham dự Lớp tập huấn có hơn 250 học viên là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư kí của Ban Chỉ đạo 35 của các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy được triệu tập tham gia lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Chí Quang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm thành viên của Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh nhấn mạnh: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta là việc làm hết sức quan trọng, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Đồng thời cũng là bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong đó việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; là một nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Với ý nghĩa đó, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và các đơn vị là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 24/7/2019.

Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, nhận thấy cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian đến, đồng chí Nguyễn Chí Quang, đề nghị các học viên cần nghiêm túc, tích cực, chủ động tiếp thu nội dung các Chuyên đề được truyền đạt tại lớp tập huấn; trao đổi một cách thẳng thắn, cởi mở, mang tính xây dựng để lớp học đạt kết quả cao nhất, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, lôi kéo chống phá Đảng, Nhà nước.

Lớp tập huấn sẽ được tiếp thu hai chuyên đề: Chuyên đề thứ nhất do Thượng tá Bùi Thế Kỷ, Phó Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục chính trị Quân khu 4 và tổ công tác trình bày về các vấn đề kỹ thuật, nghiệp vụ tác chiến; Chuyên đề thứ hai do đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh báo cáo một số vấn đề lý luận, thời sự liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và định hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến.

 

VĂN VŨ

Tin bài liên quan