Tuyên truyền-Báo chí-Xuất bản

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII:

Hội nghị giao ban báo chí tháng 11
Ngày 26/11/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí đánh giá tình hình hoạt động tháng 11 và định hướng hoạt động báo chí tháng 12. Tham dự và phát biểu tại Hội nghị có đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo ...

Hội nghị Cộng tác viên Dư luận xã hội tháng 9/2020
Ngày 29/9/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Cộng tác viên Dư luận xã hội định kỳ. Đồng chí Nguyễn Chí Quang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 9
Ngày 28/9/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí đánh giá tình hình hoạt động tháng 9 và định hướng hoạt động báo chí tháng 10. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Chí Quang, TUV - Phó Trưởng Ban ...

Tận dụng ưu thế mạng xã hội trong công tác tuyên truyền của Đảng
Để làm tốt công tác tuyên truyền của Đảng trong bối cảnh mới, cần phải xem mạng xã hội như một kênh tuyên truyền hiện đại, một công cụ tiện dụng để nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; là công cụ sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 8 năm 2020
Ngày 27/8/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí đánh giá tình hình hoạt động tháng 8 và định hướng hoạt động báo chí tháng 9. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo ...

Hội nghị Cộng tác viên Dư luận xã hội tháng 8/2020
Ngày 28/8/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Cộng tác viên Dư luận xã hội định kỳ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 8
Ngày 27/8/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí đánh giá tình hình hoạt động tháng 8 và định hướng hoạt động báo chí tháng 9. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

74% người được hỏi rất tin tưởng vào sự phục hồi kinh tế đất nước sau đại dịch Covid-19
Đó là kết quả điều tra dư luận xã hội mà Viện Dư luận xã hội thực hiện trong các tầng lớp nhân dân cuối tháng 6 vừa qua.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, sáng ngày 30/6/2020, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh khai giảng Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ ...