Tuyên truyền-Báo chí-Xuất bản

Festival Nghề truyền thống Huế 2015 với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt” sẽ diễn ra từ ngày 29/4 đến ngày 3/5/2015 tại thành phố Huế

Ngày sách Việt Nam lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại thành phố Huế

Đảng lãnh đạo là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam
Trong suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn thể hiện rõ sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đoàn kết, gắn bó, chiến đấu dũng cảm, sáng tạo, cùng toàn Đảng, ...

Về nhân tố quyết định sự vững mạnh, trưởng thành và chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam
Trung thành và vận dụng đúng đắn, sáng tạo những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Quân đội kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã khẳng định phải thành lập Quân đội công nông và đặt Quân đội công nông dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi ...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị định hướng công tác tuyên truyền tháng 12/2014
Chiều 28/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 12/2014. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và đông đảo anh, chị em phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí địa ...

Tăng cường đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội
Chiều 09/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức “Hội nghị định hướng tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội” nhằm thông tin một số kết quả thực hiện công tác bảo hiểm xã hội (BHXH) trong thời gian vừa qua và định hướng một số nhiệm vụ trong thời gian ...