Tin hoạt động cơ sở

Cập nhật lúc : 10:13 05/03/2021

Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò, vị thế công tác dân vận ngay từ đầu nhiệm kỳ

Tại buổi làm việc

Thực hiện chương trình công tác, sáng ngày 03/3/2021, đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận đầu nhiệm kỳ. Cùng tham dự làm việc có đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.


Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Tài, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thay mặt lãnh đạo Ban báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác dân vận năm 2020, báo cáo một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận thời gian tới. Dịp này, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng báo cáo và đề xuất một số vấn đề cần quan tâm trên các lĩnh vực của công tác dân vận, của nội dung văn phòng dùng chung.

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy hoàn thành nội dung chương trình công tác dân vận đề ra, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác dân vận của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020 của Đảng bộ tỉnh. Công tác dân vận của các cấp ủy đảng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Năm Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, theo dõi tình hình nhân dân đối với đại hội đảng các cấp; nghiêm túc thực hiện Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, Quy định 2083-QĐ/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; thường xuyên quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp; chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện QCDC trong các loại hình; chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ việc liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Công tác dân vận của chính quyền chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp dân, đối thoại, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính. Chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống và triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ; công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lụt; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ, tham gia cùng chính quyền thực hiện các dự án trọng điểm, nhất là dự án di dời dân cư Khu vực I Kinh thành Huế… Thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, các đoàn thể; chú trọng hơn hiệu quả thực hiện các chương trình phối hợp công tác  với chính quyền, các ban, ngành lực lượng vũ trang.

Năm 2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đã tổ chức các buổi làm việc với Thường trực và Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế về công tác dân vận. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sơ kết, tổng kết các văn bản về công tác dân vận; Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ  XVI về công tác dân vận. Tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân, nhất là tình hình nhân dân đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của các Ban Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh; Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo của tỉnh. Phối hợp tham mưu tình hình tổ chức và hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội; phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của hệ thống chính trị trong tỉnh. Tăng cường công tác giám sát, khảo sát về công tác dân vận…

Sau khi nghe báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy và ý kiến của các đồng chí tham dự, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác dân vận cần tập trung nắm chắc một số nội dung công việc trọng tâm, nhất là trên lĩnh vực công tác tôn giáo, công tác dân vận chính quyền, tình hình tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu công tác dân vận ngay từ đầu nhiệm kỳ cần chủ động nghiên cứu, lựa chọn phương pháp, nội dung phù hợp để phát huy hơn hiệu quả hoạt động, vai trò, chức năng của Ban dân vận các cấp trong thời gian tới, góp phần mạnh mẽ tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho ý kiến một số nội dung cụ thể chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu về tình hình biên chế đối với khối đoàn thể chính trị xã hội và các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy liên quan đến việc thực hiện văn phòng dùng chung. 

 
Theo thuathienhue.gov.vn

 

Tin bài liên quan