Tin tức - Sự kiện

Cập nhật lúc : 18:51 07/10/2021

Hội nghị tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 06/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020. Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Chí Quang, TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 26/4/2013 để chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai và tuyên truyền sâu rộng về BHXH, BHYT đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Kết qua, đến cuối năm 2020, tỷ lệ người lao động tham gia BHXH tại địa bàn tỉnh tăng từ 19,42%  (năm 2012) lên 26,43% (năm 2020); người tham gia BHXH tự nguyện tăng từ 0,12% lên 3,5%; số người tham gia BHXH bắt buộc tăng từ 19,3% lên 23,38%; tỷ lệ người lao động tham gia BHTN tăng từ 16,7% lên 21,54%. Số người tham gia các loại hình bảo hiểm tăng dần qua các năm; chất lượng khám, chữa bệnh BHYT ngày càng nâng lên…

Tuy nhiên, tỷ lệ lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn thấp; công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc ở các doanh nghiệp còn khó khăn; tình trạng trốn, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT còn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp; chất lượng khám chữa bệnh BHYT chưa đáp ứng sự hài lòng của bệnh nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được, đồng thời nêu lên những tồn tại, hạn chế, đề ra nhiều giải pháp có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của ngành BHXH tỉnh trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN là trách nhiệm, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và của mỗi người dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động nhân dân, doanh nghiệp và người lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT, BHTN, qua đó góp phần giảm gánh nặng cho xã hội. Xây dựng các chỉ tiêu về BHXH, BHYT phải gắn với chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nâng cao năng lực khám chữa bệnh của các cơ sở y tế nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN. Chú trọng tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách về bảo hiểm kịp thời, đầy đủ, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao. Nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh, bảo đảm phục vụ tốt nhất đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, góp phần ổn định đời sống, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bích Ngọc

Tin bài liên quan