Tin tức - Sự kiện

Cập nhật lúc : 09:54 23/05/2022

Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Bí thư, các phó bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (

Ngày 21/5/2022, Đoàn Giám sát 686 của Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Khánh Hùng - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Bí thư và các đồng chí phó bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) theo Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII).


Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Nhận thức của cấp ủy các tổ chức đảng, đảng viên ngày càng sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do đó, đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực và tiếp tục được nhân rộng, góp phần tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, tạo chuyển biến tích cực. Việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp đạt kết quả tốt; chỉ đạo thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện kê khai và niêm yết công khai theo quy định; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được cấp ủy, UBKT cấp ủy, các cấp trong Đảng bộ Khối quan tâm thực hiện; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Khánh Hùng - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng đoàn đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) theo Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Bên cạnh đó đồng chí cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế qua đó đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy đảng các cấp kịp thời khắc phục để góp phần xây dựng các tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Thị Hường

Tin bài liên quan