Tin tức - Sự kiện

Cập nhật lúc : 10:45 19/04/2022

Công bố Quyết định giám sát 686 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bí thư, các đồng chí phó bí thư Đảng ủy Khối

Chiều ngày 18/4/2022, Đoàn Giám sát 686 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành công bố Quyết định, kế hoạch, đề cương, lịch giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) theo Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bí thư, các đồng chí phó bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.


Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Khánh Hùng - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn và các đồng chí thành viên của Đoàn Giám sát; đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Khánh Hùng - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn phát biểu nêu rõ mục đích yêu cầu của cuộc giám sát, nhằm đánh giá ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) theo Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII), trên cơ sở đó kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, đảm bảo cho việc lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả tại đơn vị.

Đại diện Thường trực Đảng ủy Khối tiếp thu ý kiến của đồng chí Hoàng Khánh Hùng và các đồng chí thành viên trong Đoàn và thống nhất với kế hoạch, đề cương, lịch làm việc của Đoàn; đồng thời, sẽ chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu của Đoàn Giám sát.

                                                                              Nguyễn Thị Hường - BTG

Tin bài liên quan