Tin tức - Sự kiện

Toàn văn bài phát biểu khai mạc tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15, khóa XVI của UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu
Sáng 11/7, tại Hội trường Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVI. Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê ...

Nêu cao tinh thần trách nhiệm; quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024
Đó là ý kiến chỉ đạo của UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 sáng 11/7, do Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; bàn về phương ...

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
Đạo đức cách mạng là gốc, là phẩm chất nền tảng của cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”(1); “không có đạo ...

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao sự cần thiết và vai trò của việc nêu gương đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Nêu gương được Người coi là một trong những cách thức quan trọng để cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân. Tư tưởng đó của ...

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị: Đạo đức cách mạng là vũ khí sắc bén, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái
Sáng 09/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại ...

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2024
Chiều ngày 02/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Hoàng Khánh Hùng - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Những điểm cốt lõi trong Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị có tính hệ thống, khái quát, cập nhật và góp phần đồng bộ với các quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; có tính liên thông với các quy định về những điều đảng viên không được làm, về nêu gương của ...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao thông qua kết quả Đoàn Giám sát 1710
Sáng 27/6, tại Sở Văn hóa và Thể thao, Đoàn Giám sát 1710 do đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc để thông báo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ...

Sức hút từ cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Với hàng ngàn ý kiến của trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ, đảng viên, nhân dân ta ở trong nước và ở nước ngoài tỏ rõ sự đồng tình và hoan nghênh đối với cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, ...

Ngày gia đình Việt Nam 28.6
Gia đình là gì? Quyết định số 72/2001/QĐ-TTG, ngày 04/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Gia đình Việt Nam: “Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách của trẻ em. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh ...