Lịch sử Đảng

Cập nhật lúc : 00:58 16/01/2020

“Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội"

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Đó là chủ đề hội thảo khoa học cấp Quốc gia do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức sáng 16/1.


Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì hội thảo tại điểm cầu Trung ương.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Khai mạc hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, hội thảo khoa học là dịp để nhìn lại chặng đường của Đảng trong 90 năm qua; ôn lại những khó khăn, gian khổ, hy sinh cũng như những thắng lợi vẻ vang mà Nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết những kinh nghiệm quý báu và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, hội thảo tập trung thảo luận, khẳng định ý nghĩa sự ra đời của Đảng là tất yếu của lịch sử; làm rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng trong suốt 90 năm qua, nhất là trong 30 năm đổi mới; những thành tựu lý luận của Đảng, tầm nhìn của Đảng trong bối cảnh hiện nay; nêu bật quan điểm, đường lối của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, khẳng định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch…

Trên cơ sở đó, hội thảo đã nhận được hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, tập trung vào những vấn đề chủ yếu: Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam; những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đồng thời khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam; đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới.

https://baothuathienhue.vn

 

Tin bài liên quan