Các sự kiện chính trị quan trọng và Kỷ niệm các ngày lễ

Cập nhật lúc : 11:20 03/05/2019

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chỉ đạo Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh thông báo để các cơ quan, ban ngành trong và ngoài tỉnh biết thời gian, địa điểm tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu như sau:


1. Thời gian tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu

Lễ viếng: Từ 7 giờ đến 11 giờ, thứ Sáu ngày 03/5/2019

Lễ truy điệu: 10 giờ 45 phút, thứ Sáu, ngày 03/5/2019

2. Địa điểm tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu:

Tại Hội trường trụ sở HĐND và UBND tỉnh, 16 Lê Lợi, Thành phố Huế

3. Ban Tổ chức Lễ viếng, Lễ Truy điệu đã chuẩn bị vòng hoa vào viếng, các đoàn chuẩn bị băng cài lên vòng hoa viếng của đoàn mình, (nguyện vọng gia đình xin được miễn nhận tiền phúng viếng, chấp điếu của cá nhân, tổ chức khi đến viếng tang).

4. Đề nghị các đoàn đăng ký thời gian viếng về Văn phòng UBND tỉnh theo số điện thoại: 0234-3822584 và thu xếp đi xe chung để giảm áp lực giao thông.

Tinhuytthue.vn

Tin bài liên quan