Các sự kiện chính trị quan trọng và Kỷ niệm các ngày lễ

Về việc trang trí, khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có Công văn số 8141-CV/BTGTW về việc trang trí, khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xin giới thiệu toàn văn nội dung như sau:

Sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình
90 năm, cứ tạm gọi là gần 1 thế kỷ, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, phát triển lớn mạnh và phụng sự đất nước, Nhân dân, há chẳng gọi là VĨ ĐẠI.

90 năm Đảng dũng cảm vượt qua chính mình, làm nên lịch sử
90 năm - một chặng đường dài. Đảng Cộng sản Việt Nam, với một bức tranh lịch sử, có nhiều màu sáng chói và lẫn cả những màu đen. Từ cách Đảng nhận ra sai lầm, ta thấy ở Đảng một sự dũng cảm.

Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường xã hội chủ nghĩa qua 90 năm ra đời và phát triển
Ngay từ khi ra đời (2-1930), Đảng ta đã xác định rõ ràng và dứt khoát con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, là con đường XHCN. Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã có những chỉ dẫn có ý nghĩa rất quan trọng, từ việc đưa ra quan niệm, phương châm, phương pháp, đến việc chuẩn bị những điều kiện ...

Vai trò quyết định của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã thể hiện được vai trò hết sức quan trọng trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Lịch sử của Đảng dù có những bước thăng trầm, những thời điểm gặp muôn vàn khó khăn tưởng chừng khó vượt qua, nhưng Đảng ta vẫn giữ vai trò quyết định lãnh đạo dân ...

90 mùa xuân vinh quang của Đảng
Trong 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra chủ trương, đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn để lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Niềm vui và tự hào tuổi 90
Xuân Canh Tý này, Đảng ta tròn 90 xuân. Thu tới, ngành Tuyên giáo mà tiền thân là Ban Tuyên truyền Trung ương - đứa con đầu lòng của Đảng cũng tròn tuổi 90.

Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị Tổng tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang nhân dân việt Nam, Người khai sinh ra Quân đội nhân dân Việt Nam. Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944, tự hào về truyền thống vinh quanh của đội quân bách chiến, bách thắng, chúng ta nhớ ...

PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN ĐỂ BẢO VỆ TỔ QUỐC Ở THỪA THIÊN HUẾ
Xác định bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thường xuyên quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp thực hiện có kết quả nhiệm vụ vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân nhằm phát huy sức mạnh tổng ...

THỪA THIÊN HUẾ VỚI VIỆC XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ MỚI
Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, nhất là tình hình Biển Đông vẫn đang còn nhiều bất ổn. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để thực hiện âm ...