Các sự kiện chính trị quan trọng và Kỷ niệm các ngày lễ

Cần có cái nhìn khách quan về Mậu Thân 1968 ở Huế
50 năm trôi qua, nhưng trong ký ức người đã sống tại Huế Tết Mậu Thân 1968 không bao giờ quên. Chúng ta không muốn nhắc lại những mất mát đau thương khi đang tận hưởng những ngày hòa bình. Chúng ta muốn gác lại quá khứ, nhưng đâu đó vẫn có những kẻ muốn khơi lại sự chết chóc, muốn gợi lại ...

Tổng tiến công Xuân 1968: Bài học về phát huy sức mạnh tổng hợp
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã làm đảo lộn về thế bố trí chiến lược trên chiến trường, làm phá sản chiến tranh cục bộ, làm lung lay ý chí xâm lược, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, mở ra điều kiện và thời cơ cho những đòn tiến công tiếp theo của ta mà đỉnh ...

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh
Cách đây vừa tròn 88 năm, ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời gắn liền với vai trò sáng lập và lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng để thực hiện mục tiêu giải ...

QUÂN VÀ DÂN THỪA THIÊN HUẾ TIẾP TỤC PHÁT HUY TINH THẦN TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN 1968
Cách đây vừa tròn 50 năm, quân và dân ta đồng loạt mở cuộc Tổng tiến công vào các căn cứ quân sự của Mỹ, ngụy trên toàn chiến trường miền Nam, đặc biệt là ở Sài Gòn - Gia Định, Trị Thiên - Huế và nhiều địa bàn quan trọng khác. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đã tiêu diệt một bộ ...

Tổng tiến công Xuân 1968: Xé toang bức "bình phong" Đường 9-Khe Sanh
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 trên toàn miền Nam nói chung, ở mặt trận Quảng Trị nói riêng, lực lượng của ta gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và quần chúng nhân dân, đều hạ quyết tâm cao nhất, đánh địch ở tất cả địa bàn từ vùng có vị trí chiến lược đến ...

Tổng tiến công Xuân 1968: Đánh địch trên mọi vùng chiến lược
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 ở tỉnh Quảng Trị, nhiệm vụ đánh địch ở Đường 9-Khe Sanh chủ yếu là do bộ đội chủ lực đảm nhiệm; còn đánh địch trong thị xã Quảng Trị- trung tâm tỉnh lỵ của ngụy quyền Sài Gòn lúc bấy giờ và vùng ven, lại có sự phối hợp chặt chẽ ...

Người nổ phát súng đầu tiên trong Tết Mậu Thân 1968 ở Phong Điền
Thời gian trôi qua, nhưng năm nào đến tết, lòng tôi cũng bồi hồi nhớ về kỷ niệm hào hùng trong những ngày Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Tôi nhớ từng đồng đội đã kề vai sát cánh trong những giây phút sinh tử.

Quảng Điền, Huế: Trong Xuân Mậu Thân 1968
Trong kháng chiến chống Mỹ, huyện Quảng Điền và TP. Huế thường có sự phối hợp, hỗ trợ nhau trong hoạt động, nhất là sau khi 3 xã Quảng Ninh, Quảng Hòa, Quảng Đại phía nam huyện được giải phóng cuối năm 1966 và trong quá trình chuẩn bị cho xuân Mậu Thân 1968 của Thành ủy Huế.

Nhớ về Xuân Mậu Thân 50 năm ấy
Nửa thế kỷ đã trôi qua, lòng tôi luôn nhớ hai đồng chí liên lạc đã đến An Ninh Thượng bắt liên lạc dẫn đưa Đoàn 8 - Sông Lô (nay là Trung đoàn 3, Sư đoàn 324) thoát khỏi vòng vây địch vào đêm 27/2/1968, bảo toàn lực lượng, tiếp tục phát triển chiến đấu đến ngày toàn thắng. Hồi đó, anh ...

Bước ngoặt của chiến tranh Việt Nam
Tổng tiến công Mậu Thân 1968 là đòn quân sự và chính trị đánh vào ý chí chiến tranh của Mỹ, đánh vào cơ quan đầu não của địch ở Sài Gòn và các thành thị… buộc đế quốc Mỹ phải thay đổi chiến lược quân sự và xuống thang chiến tranh.