Xây dựng Đảng

Cập nhật lúc : 15:10 15/01/2021

Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Quang cảnh Hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, việc phát triển tổ chức Đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội là một vấn đề khó, luôn đặt ra thách thức trong hoạt động thực tiễn. Tuy nhiên, cần hướng đến chất lượng hoạt động, chú trọng củng cố các tổ chức đã được thành lập để các tổ chức này hoạt động hiệu quả hơn...


Chiều 12/1, Ban Chỉ đạo Xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố (TP) Hà Nội (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trong năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố chủ trì hội nghị.

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chỉ đạo TP đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012, của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội" ngay từ đầu năm thông qua việc xây dựng các kế hoạch cụ thể.

Cùng với đó, thực hiện tốt các đề án, chuyên đề; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp mới, sáng tạo, thiết thực. Duy trì nền nếp chế độ giao ban, chủ động, nắm chắc dự báo tình hình, nhất là nắm bắt tình hình kinh tế xã hội - yếu tố tác động trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp. BCĐ đã triển khai nhiều giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, kịp thời định hướng phương thức hoạt động phù hợp trong giai đoạn hiện nay; chỉ đạo quyết liệt việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể.

Tính đến 30/11/2020, toàn TP Hà Nội thành lập được 100/70 tổ chức đảng, đạt 142,86% kế hoạch năm 2020, kết nạp mới 750 đảng viên, trong đó, kết nạp 1 chủ doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động TP và công đoàn các cấp đã thành lập 423/228 tổ chức công đoàn, đạt 185.53% kế hoạch năm 2020; kết nạp mới 29.793 công đoàn viên. Các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc Thành đoàn Hà Nội, năm 2020, đã thành lập mới được 243/239 tổ chức Đoàn, Hội, câu lạc bộ, tổ, đội nhóm trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đạt 101,67% kế hoạch năm với 4.857 đoàn viên, hội viên, đạt 107,67% kế hoạch năm 2020.

Tuy vậy, có 5 đơn vị chưa hoàn thành kế hoạch năm 2020 đề ra, gồm: Quận ủy Tây Hồ (phát triển được 2/6 tổ chức Đảng), Huyện ủy Ứng Hòa (phát triển được 1/6 tổ chức Đảng); Huyện ủy Phúc Thọ, Huyện ủy Mỹ Đức và Huyện ủy Đan Phượng không phát triển được tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Trên cơ sở đánh giá khách quan và đầy đủ những kết quả đạt được, nhân rộng những mô hình tiêu biểu, cách làm hay và đưa ra những định hướng, dự báo trong giai đoạn tiếp theo, BCĐ TP đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành Kết luận số 67-KL/TU ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 giai đoạn 2020-2025. Đồng thời, tham mưu ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Nghị quyết số 09 TP; thành lập Tổ giúp việc BCĐ để tiếp tham mưu nội dung hoạt động của BCĐ kịp thời, xuyên suốt.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã chia sẻ kinh nghiệm cũng như đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng tại doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ghi nhận những kết quả các đơn vị đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU năm 2020 và nhấn mạnh, việc phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP là một vấn đề khó, luôn đặt ra thách thức trong hoạt động thực tiễn. Tuy nhiên, cần hướng đến chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Đồng thời, chú trọng củng cố các tổ chức đã được thành lập để các tổ chức này hoạt động hiệu quả hơn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng BCĐ TP Hà Nội đề nghị, trước hết, cần rà soát lại chỉ tiêu mà các đơn vị đăng ký, trong đó chú trọng phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ban Tuyên giáo phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến các doanh nghiệp; đổi mới nội dung và hình thức theo hướng phong phú, đa dạng. Ban Tổ chức Thành ủy rà soát lại các quy định, quy chế của Trung ương cũng như các quy định, hướng dẫn của thành phố để sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn của các doanh nghiệp hiện nay.

Về phía các cơ quan chức năng của thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị chủ động hỗ trợ cung cấp thông tin về các cơ chế, chính sách mới cho các doanh nghiệp trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện. Đồng thời tổ chức khảo sát, đánh giá lại tình hình ở một số loại hình tổ chức đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Trên cơ sở xem xét một cách tổng thể thực trạng, các thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Nghị quyết số 09 giai đoạn 2020-2025 gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, BCĐ TP sẽ xây dựng kế hoạch tổng thể về phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP trong nhiệm kỳ 2020-2025…/.

Theo dangcongsan.vn

Tin bài liên quan